De Muziekavond 247

facebook twitter youtube

labskbWINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gaat opnieuw uitbreiden. Na de oplevering van een nieuw conferentiecentrum en nieuw intensive care-unit, wordt momenteel de oogpoli uitgebreid en daar volgt vanaf mei ook nog de renovatie en uitbreiding van het laboratorium op. Net als bij de andere genoemde klussen is het WAM&VanDuren Bouw uit Winterswijk, dat hiervoor de opdracht heeft gekregen.
Het bestaande laboratorium zal met ruim 200 vierkante meter worden uitgebreid om zo extra kantoorruimtes en een piketkamer te creëren. De uitbreiding zal op de eerste verdieping plaatsvinden. Begin mei zal worden begonnen met de uitbreiding van de kantoorruimtes voor het lab, de oplevering van de uitbreiding staat gepland voor de bouwvak van 2017. Na oplevering van de uitbreiding gaat de renovatie van de bestaande afdeling van start. Hier zal een aantal ruimtes  aangepast en opgefrist worden en zal de aansluiting op de uitbreiding gerealiseerd worden.

 

WINTERSWIJK - Vrijwel heel Winterswijk kent RTV Slingeland. De naamsbekendheid is ruim 95 %, zo blijkt uit een kijk- en luisteronderzoek dat in de derde en vierde week van april werd gehouden. Tweederde van de bevolking kijkt met enige regelmaat naar de lokale televisie, 35 % zelfs iedere week. Ruim 50 % luistert naar Slingeland FM en met name de oudere leeftijdsgroepen zelfs dagelijks.

 

Naamsbekendheid

> 95 % in W’wijk

Bereik radio

51 % bevolking

Bereik televisie

66 % bevolking

 RTV Slingeland hield het onderzoek door middel van telefonische vraaggesprekken. Daartoe waren telkens 11 tot 13 telefoonnummers per pagina van het telefoonboek geselecteerd en werden de abonnees gebeld met het verzoek mee te doen aan het onderzoek. Het aantal weigeraars was minder dan 10. Omdat met name de jongere Winterswijkers niet allemaal meer over een vaste telefoon beschikken, was er ook de mogelijkheid de enquête via de website van RTV Slingeland in te vullen. Daar is op beperkte schaal gebruik van gemaakt, maar voldoende om ook in de jongere leeftijdsgroepen tot een representatief onderzoek te komen. In totaal zijn 280 formulieren uitgezet, daarvan zijn er 268 ingevuld teruggekomen. Voor de representativiteit naar leeftijd en sekse waren 204 formulieren nodig.

Lees verder: een ruime 7 voor radio en tv

Read more ...

WINTERSWIJK - Het AZC in Winterswijk blijft open, maar de geplande opvang van asielzoekers aan het Homansbos (de leegstaande vleugel van de Vredense Hof) is geschrapt. Dat is vandaag bekendgemaakt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat een grote reorganisatie heeft aangekondigd. De locatie Amstelstraat blijft open met 400 plaatsen, de 100 tijdelijke plaatsen vervallen, zoals eerder al bekend was geworden. De locatie Vredense Hof staat op het lijstje 'sluiten', maar is feitelijk nog niet opengegaan. Het pand zal ook niet meer als reservecapaciteit worden gehandhaafd. Verder werd bekend dat het AZC aan de Groot Deunkweg in Aalten (369 plaatsen) ook gaat sluiten.

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017).
Op dit moment verblijven er 22.800 asielzoekers en vergunninghouders in de centrale opvang, terwijl er 48.700 plaatsen (stand van zaken 18 april 2017) beschikbaar zijn. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten toegenomen.

Read more ...

WINTERSWIJK - Op zaterdag 6 mei houdt de Stichting Vrienden van Pronsweide van 10 tot 15 uur een voorjaarsmarkt op het terrein van verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg 29 in Winterswijk.
Tijdens de markt worden er perkplanten, glaswerk, potterie en boeken, lp's enz. ter verkoop aangeboden. Ook wordt aandacht besteed aan de inwendige mens door verkoop van zelfgemaakte oliebollen. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de bewoners, om deze wat extraatjes te kunnen bieden, die het leven in het tehuis kunnen veraangenamen.

 

WINTERSWIJK – Zes inwoners van Winterswijk hebben tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de onderscheidingen vanochtend uit in cultuurcentrum Boogie Woogie. Alle zes decorandussen –vijf mannen en een vrouw – zijn vanwege hun verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.A. (Guus) Avenarius
Guus Avenarius (71) is ruim 35 jaar actief voor de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. In 1980 werd hij algemeen bestuurslid. Van 1993 tot 2012 zat hij als secretaris in het hoofdbestuur. Op dit moment is hij nog actief als archivaris. Ook behartigt hij de belangen van de Vereeniging Volksfeest binnen de Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed, waar de vereniging sinds eind 2013 toe behoort.

De heer G.L. (Gerrit) Bultman
Gerrit Bultman (70) is ruim 30 jaar actief geweest voor de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. In 1986 werd hij algemeen bestuurslid en lid van diverse commissies van de kinderspelen. Ook was hij voorzitter van de bloemencommissie. Van 1993 tot 2014 zat hij als penningmeester in het hoofdbestuur. Gerrit Bultman is ook al meer dan 25 jaar vrijwillig bestuurslid in de uitvaartzorg. Als lid van de diakonie van de Hervormde Kerk Winterswijk was hij betrokken bij de oprichting van de Hervormde Stichting voor Uitvaartverzorging (HVSU), waarvan hij in 1997 voorzitter werd. In 2009 fuseerde de HVSU met de Aaltense stichting tot de Stichting Uitvaartfonds Achterhoek (GUV). Sinds 2014 is Bultman bestuurder bij de GUV.

De heer G.H. (Gerrit) Hietkamp
Gerrit Hietkamp (74) begon in 1965 als organist van de Protestantse Gemeente in Winterswijk. Hij verzorgt wekelijks de muzikale omlijsting van verschillende kerkdiensten. Vanaf 1977 was hij dirigent van diverse kerkkoren in Winterswijk en omgeving, zoals Gloria in Excelsis Deo (1977-2003), Hosanna Dinxperlo (1988-1991) en De Lofstem Borculo (2000-2010). Sinds 1996 is hij koordirigent bij Cantorij Protestantse Gemeente Eibergen. Daarnaast verzorgt Hietkamp sinds 1985 het onderhoud van de kerkorgels in de Jacobskerk, Zonnebrinkkerk en Balinkes.

De heer A.A.M. (Albert) Sonderen
Albert Sonderen (72) is ruim 44 jaar werkzaam geweest bij Contour Covering Technology (voorheen Sorba). Hier was hij op vrijwillige basis vele jaren actief voor de bedrijfs-EHBO, ontspanningsvereniging, reisvereniging en visvereniging. Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet voor diverse Winterswijkse verenigingen. Sinds 1971 is hij lid van de EHBO-vereniging Winterswijk, waarvan hij ook enkele jaren voorzitter is geweest (1993-2001). In 2000 werd hij lid van studiebeleggersclub De Grensstreek, waarvan hij verschillende malen voorzitter is geweest. Sinds 2004 is hij controleur en uitzetter van routes bij de Stichting Wandel- en Fietsevenementen Winterswijk. Vanaf 2006 is hij ook actief als groepsleider, routebedenker en controleur bij de Nordic Walking Vereniging Winterswijk, waarvan hij ook vier jaar voorzitter is geweest (2010-2014). Daarnaast is hij sinds 2008 penningmeester van volkstuinvereniging D’n Goarden.

De heer B.J. (Ben) Westerveld
Ben Westerveld (64) is sinds 1998 betrokken bij de organisatie van excursies van Duitse schoolklassen naar de synagoge en andere monumenten in Winterswijk. Sinds 2004 is hij penningmeester en secretaris van de stichting Vrienden van Kolle Kaal. Deze stichting stelt zich ten doel de kennis over de Holocaust over te dragen aan jongeren in de grensstreek.
Hij ontvangt wekelijks enkele schoolklassen, waarbij hij zijn eigen woonkamer (het voormalige onderwijslokaal van de Joodse school) ontruimt om de kinderen te kunnen ontvangen. In de afgelopen jaren heeft Westerveld al meer dan 7.000 Duitse jongeren over de vloer gehad.

Mevrouw E.M. (Els) Lieverdink-Visser
Els Lieverdink (59) is al vele jaren actief als vrijwilliger voor diverse stichtingen en verenigingen in Winterswijk. In 1984 startte zij via de Unie van Vrijwilligers (UVV) afdeling Winterswijk met de bloemendienst in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Van 1998 tot 2006 was zij bestuurslid van de UVV. Sinds 2000 geeft zij via Staring Educatie (voorheen NME) natuur- en milieueducatielessen aan leerlingen van de basisschool en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2006 vervoert zij wekelijks cliënten met een verstandelijke beperking van Zozijn naar hun dagactiviteiten en begeleidt hen ook daarbij. Sinds 2006 ondersteunt zij ook gezinnen met opvoedvragen bij Yunio. Daarnaast is zij sinds 2008 vrijwilliger bij Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. In 2013 was Els Lieverdink een van de oprichters van de Kledingbank Winterswijk, waarvan zij nu coördinator en bestuurslid is. Naast deze activiteiten collecteert zij jaarlijks voor o.a. Jantje Beton, de Nierstichting en Amnesty International.

 

 

Copyright © 2016. RTV Slingeland.