Burgemeester Bengevoord mocht vrijdag 26 april zestien gedecoreerden verrassen met een Koninklijke onderscheiding, omdat zij zich ieder op hun eigen wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De burgemeester maakte een feestelijke ‘Lintjestour’ door Winterswijk om de onderscheidingen persoonlijk te overhandigen. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer van Lochem (Wilbert) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Lochem (46) is al ruim 20 jaar zeer actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging M.E.C., onder andere als lid van de bouwcommissie en onderhoudsgroep. Daarnaast is de heer van Lochem ruim 10 jaar bestuurslid en daarna lid van de activiteitencommissie van de Christelijke Oranje Vereniging (COV) Henxel en Omstreken geweest. Hier is hij onder andere betrokken bij de organisatie van toneelavonden, familiedagen en het jaarlijkse school- en volksfeest. Daarnaast organisatie de heer van Lochem de jaarlijkse zwerfvuilactie in Henxel. De heer van Lochem is al ruim 10 jaar bestuurslid van Stichting Gebouw Marijke. Binnen deze rol is hij zeer actief geweest bij de voorbereiding van de verbouwing.

De heer Wikkerink (Wim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wikkerink (62) is maatschappelijk zeer betrokken. Hij is al 45 jaar actief als vrijwilliger binnen voetbalvereniging M.E.C. Daarnaast zet de heer Wikkerink zich al ruim 40 jaar in voor verschillende doelen, als collectant voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Reumafonds en de Hartstichting. Bij schietvereniging De Poort en de Commissie Ontspanning Miste vervult de heer Wikkerink een rol als bestuurslid. Naast actief bowlingspeler, is de heer Wikkerink als commissielid ook betrokken bij de organisatie van de bowlingcompetitie ‘In de Schoppe’.

De heer Deunk (Jan)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds de jaren ’60 is de heer Deunk (75)maatschappelijk zeer betrokken en actief. Zijn actieve vrijwilligersleven is hij gestart als bestuurslid van Jong Gelre, afdeling Winterswijk. Hij heeft zich ingezet voor de plattelandsjeugd en jonge agrariërs. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor buurtschap Winterswijk Woold. De heer Deunk was bestuurslid van de oudercommissie school Woold en daarna van Rijks Scholen Gemeenschap Winterswijk. De heer Deunk was bijna 20 jaar penningmeester van Verenigingsgebouw Juliana. Daarnaast was hij bestuurslid Coöperatieve Diepvriescentrale. Deze stichting beheerde diepvriesgebouwen waarbij mensen een deel konden afhuren voor het invriezen van hun vlees, groenten, etc. Als penningmeester verzorgde de heer Deunk de financiële administratie van de Stichting Leergeld Oost Achterhoek. Daarnaast is de heer Deunk al bijna 10 jaar collectant voor het Longfonds.

 

De heer Tomesen (Pieter) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tomesen (58) heeft zich bijna 20 jaar als bestuurslid met een grote betrokkenheid ingezet voor de jaarlijkse evenementen van Vereeniging Volksfeest Winterswijk. De heer Tomesen heeft bijgedragen aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed door jarenlang de gastkorpsen in het bloemencorso datum blad 22 april 2024 2/5 te begeleiden. Ook speelde hij een belangrijke rol in de muziekcommissie, kinderspelen en de schietcommissie. Daarnaast is de heer Tomesen al bijna 15 jaar vrijwilliger bij FC Winterswijk, waarvan ruim 10 jaar als bestuurslid. In die rol was hij betrokken bij de fusie tussen drie voetbalvereniging die uiteindelijk samengegaan in FC Winterswijk. Mevrouw

Waamelink – Nijrolder (Riky) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Waamelink (80) is gedurende een zeer lange periode zeer maatschappelijk betrokken en actief. Mevrouw Waamelink is vrijwilliger bij Stichting Hand in Huis vervanging Mantelzorg, waar zij tijdelijk mantelzorg over neemt. Mevrouw Waamelink is ruim 15 jaar vrijwilliger bij VIT Hulp bij Mantelzorg, waar zij zich inzette voor alleenstaande zieke ouderen die geen familie dichtbij hadden wonen. Daarnaast is mevrouw Waamelink vrijwilliger bij de Samen Eet Club WUH en bij de fietsclub WUH ‘Trap um rond’ waar zij de fietsclub begeleidt, contacten met de fietsers onderhoudt en routes uitzet. Mevrouw Waamelink is vrijwilliger bij de Wehmerhof/SOSW en sinds ruim 10 jaar actief als koster voor de Parochie HH. Paulus en Ludger.

 Mevrouw Geerlings (Sylvia) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Geerlings (69) zet zich al ruim 50 jaar op vrijwillige basis zeer intensief en met een grote betrokkenheid in voor de Vereeniging Volksfeest Winterswijk als secretaresse en coördinator bloemencommissie. Haar inzet voor het bloemencorso begint al in maart met de eerste overleggen met de lokale telers, het landelijk overleg met de bloemencommissies, het volgen van de lokale aanplant van de dahliaknollen, het adviseren van de wagenbouwers bij de keuze van beschikbare dahlia’s, het begeleiden van de aanvragen en uitleveringen van de lokale dahlia’s aan de corso’s elders in Nederland en vanzelfsprekend de inkoop, verdeling en uitgifte van dahlia’s voor ons eigen corso in Winterswijk. En aan het einde van het corsoseizoen, de tweede helft van oktober, wordt alles administratief en financieel door haar afgehandeld met de lokale telers en bloemencommissies elders in het land. Haar kennis en ervaring op het gebied van dahlia’s is ongeëvenaard en ook niet te vervangen. Na haar pensionering in 2022 zet mevrouw Geerlings zich vol overgave in voor twee nieuwe organisaties. Mevrouw Geerlings is vrijwilliger coördinator bij de stichting Vrienden van de Jacobskerk en secretaris bij Hart4Winterswijk.

Mevrouw Wiggers (Margreeth) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wiggers (78) is zeer maatschappelijk betrokken en zet zich al vele jaren als vrijwilliger in. Ze is al 20 jaar actief als vrijwilliger en collectant voor Amnesty lnternational. Daarnaast is mevrouw Wiggers 10 jaar actief als vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum (azc) in Winterswijk. Hier organiseert ze activiteiten en uitstapjes voor de kinderen. Met de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Winterswijk, kookt mevrouw Wiggers samen met Oekraïense vluchtelingen. De afgelopen jaren is mevrouw Wiggers actief geweest als vrijwilliger bij Museum Mondriaan, waar ze bezoekers inhoudelijk te woord stond over de werken van Mondriaan. De heer Wiggers (Willem) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Wiggers (63) is al ruim 25 jaar actief als vrijwilliger bij FC Winterswijk en zeer betrokken bij de vereniging. Op jonge leeftijd begon hij met vrijwilligerswerk bij de club. De heer Wiggers heeft bijna 10 jaar het kledingbeheer van alle teams binnen FC Winterswijk op zich genomen. Daarnaast is de heer Wiggers materiaalman bij de voetbalclub. Daarnaast is hij binnen de club actief geweest als scheidsrechter, grensrechter en leider bij veel verschillende teams. De heer Wiggers heeft zich enorm ingezet bij de bouw van een nieuwe locatie op Sportpark Jaspers na de fusie van voetbalverenigingen binnen Winterswijk.

De heer Tuinte (Fried) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tuinte (71) is vanaf jonge leeftijd actief als vrijwilliger binnen het verenigingsleven. Voor veel verenigingen en belangen, vooral binnen het buurtschap Winterswijk Meddo, is hij een belangrijke spil. datum blad 22 april 2024 3/5 De heer Tuinte is voor verschillende verenigingen actief als penningmeester, zoals volleybalvereniging MEVO, Algemeen Meddo’s Belang (AMB), Stichting Rommelmarkt Meddo en Schietvereniging Buksveld. De heer Tuinte is ruim 40 jaar actief lid van de CorsoClub Meddo. Hij is ruim 10 jaar secretaris van de vereniging geweest en is al ruim 20 jaar voorzitter van de commissie bloementeelt. Daarnaast is de heer Tuinte bijna 20 jaar vrijwilliger bij Parochie HH. Paulus en Ludger, waarbij hij onder andere een grote bijdrage heeft geleverd bij het opstarten van de kerkradio in de H. Johannes de Dopenkerk in Winterswijk Meddo. Sinds een aantal jaar is de heer Tuinte hoofdboekhouder bij de Vincentius Vereniging in Groenlo.

De heer Klanderman (Wim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Klanderman (82) zet zich ruim 40 jaar op vrijwillige basis met een grote betrokkenheid in voor diverse verenigingen in het buurtschap Meddo. Vanaf de oprichting is hij betrokken bij Corsoclub Meddo als vrijwilliger. Daarnaast is de heer Klanderman vrijwilliger bij Sportclub Meddo, waar hij ook ruim 15 jaar lang een bestuursfunctie heeft vervuld. Ook is hij als vrijwilliger betrokken bij Verenigingsgebouw De Eendracht, waar hij verbonden is aan de groep ‘plasharkers’, die ervoor zorgt dat de parkeerplaats er altijd keurig bij ligt. In 2022 heeft de heer Klanderman zijn vrijwilligerssteentje bijgedragen bij de aanleg van een invalidenparkeerplaats, een trottoir en het vervangen van riolering. De heer Klanderman zet zich al bijna 20 jaar in als collectant contributiegelden Algemeen Meddo’s Belang (AMB). De heer Klanderman is nog steeds zeer actief binnen het verenigingsleven en levert een grote bijdrage aan het ‘noaberschap’ in Meddo.

De heer Kortschot (Jan) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kortschot (69) zet zich lange tijd in als vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties. Hij was 15 jaar bestuurslid van het Volksfeest Meddo. Daarnaast is de heer Kortschot al ruim 20 jaar actief als voorzitter van Algemeen Meddo’s Belang (AMB). Onder zijn voorzitterschap zijn diverse ontwikkelingen geweest, waaronder het opstellen van de Dorpsvisie in 2004, het project flexwoningen, diverse ontwikkelingen het centrum van Meddo en de Dorpsvisie 2030. Ook is de heer Kortschot bijna 15 jaar vrijwilliger bij de Hoogstambrigade Winterswijk. Naast dat de heer Kortschot al ruim 50 jaar lid is van de vereniging KWOV, zet hij zich de laatste jaren in als vrijwilliger van de financiële commissie van de vereniging. Sinds een aantal jaar is de heer Kortschot daarnaast vrijwilliger bij stichting Techniek Lokaal Skills. Daarnaast zet de heer Kortschot zich al ruim 40 jaar zeer actief als lid van de PvdA Winterswijk in voor het democratisch domein.

De heer Kwak (Robert) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kwak (69) heeft zich decennia lang zowel vrijwillig als professioneel ingezet voor de bescherming van vogels en natuur, zowel regionaal, landelijk als internationaal. De heer Kwak heeft binnen Vogelbescherming Nederland drie functies vervuld. In al deze drie functies heeft hij een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging en bovenal aan het vergroten van de impact van het beschermingswerk van natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder. Daarnaast is de heer Kwak al 50 jaar actief bestuurslid en vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Zuid Oost Achterhoek en de Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON). De heer Kwak is al ruim 30 jaar lid van het Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek. Binnen de stichting is hij actief als mentor, woordvoerder en ecologisch adviseur. Daarnaast heeft de heer Kwak zich een aantal jaren ingezet als bestuurslid van Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Winterswijk. Sinds een kleine 10 jaar is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bargerveen Nijmegen. De afgelopen 3 jaar heeft de heer Kwak zich ingezet als bestuurslid van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN) waar hij zijn beroepsmatig opgedane kennis over nationale en internationale natuurbescherming heeft ingezet voor lokale vrijwilligersorganisaties. Daarnaast was de heer Kwak ruim 15 jaar actief lid van de D66 Winterswijk. datum blad 22 april 2024 4/5

De heer Stronks (Jan) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Stronks (65) is ruim 40 jaar betrokken bij veel natuur-, landschaps- en biodiversiteitsonderzoeken en projecten. In de Achterhoek heeft hij aangetoond, dat agrarisch beheer en de natuur goed samen kunnen als partijen dit in overleg met elkaar doen. Als natuur- en landschapsbeheerder heeft de heer Stronks zich langdurig en breed ingezet op het gebied van natuurbescherming in de regio en ook over de grens. De heer Stronks is een ambassadeur van de Achterhoek. Hij is 25 jaar verbonden aan Staring Advies, waar hij zich inzet voor het verhogen van de kwaliteit van het overwegend kleinschalige agrarische cultuurlandschap van de Achterhoek. Daarnaast is de heer Stronks al ruim 40 jaar actief bestuurslid en vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Zuid Oost Achterhoek Ook is de heer Stronks is al 40 jaar vrijwilliger bij Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) waar hij zich inzet voor de inheemse herpetofauna in de Achterhoek. De heer Stronks is al ruim 30 jaar lid van het Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek. Daarnaast heeft de heer Stronks zich een aantal jaren ingezet als projectleider Zwillbrock Biologisch Station (Duitsland), waar hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale EUREGIO project Landwirtschafts- und Landschaftsprojekt. De heer Stronks is al meer dan 35 jaar lid en coördinator insectenwerkgroep bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) voor veldbiologie, afdeling Oost Achterhoek. Daarnaast is hij al ruim 25 jaar als bestuurslid en medeoprichter betrokken bij Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) Coöperatieve vereniging en stichting. De heer Stronks is al ruim 10 jaar bestuurslid en tweede penningmeester Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk.

De heer ten Hagen (Jan) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ten Hagen (73) heeft zich gedurende een lange periode met een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid ingezet voor Winterswijk. Hij is 25 jaar bestuurslid van voetbalvereniging Fortuna geweest. Daarnaast verrichtte hij binnen de vereniging secretariële werkzaamheden als het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen, het verzorgen van de inkomende en uitgaande post, de communicatie met de KNVB en de Gelderse voetbalbond en de Winterswijkse voetbalfederatie. Ook was hij redactielid van het clubblad, verantwoordelijk voor de inkoop van de kantine, het organiseren van het jaarlijkse Winterswijkse zaalvoetbal kampioenschap en de organisatie van hardloopwedstrijden op sportcomplex Zwanenberg. Daarnaast is de heer Ten Hagen ruim 30 jaar als bestuurslid en vrijwilliger actief binnen de lokale omroep RTV Slingeland. Ook was de heer Ten Hagen bestuurslid van de personeelsvereniging van Hameland Groep Hacron.

Mevrouw Stans – van der Elst (Anna Maria) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Stans (69) zet zich al ruim 30 jaar als vrijwilliger in voor de kerkelijke geloofsgemeenschap. Sinds ruim 10 jaar is zij voorzitter en penningmeester van het college van kerkrentmeesters en lid van het Dagelijks Bestuur van de Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW). De afgelopen jaren heeft mevrouw Stans zich ingezet om de Zonnebrinkkerk om te vormen naar een goed lopend zalenverhuurcentrum voor de Winterswijkse bevolking. Daarnaast is zij lid van de werkgroep overdracht Jacobskerk PGW waarvan het doel is de Jacobskerk onder te brengen in een lokale stichting. Mevrouw Stans is ruim 20 jaar bestuurslid en coördinator decorbouw bij het Winterswijkse Muziek Theater.

De heer Siebelink (Wim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Siebelink (77) is al ruim 50 jaar zeer actief betrokken binnen het verenigingsleven en musea rondom de geschiedenis van het spoor en openbaar vervoer in Winterswijk in omgeving. De heer Siebelink was een van de oprichters van vereniging Spoorweginteressegroep Het GOLS-station. Hij was een van de drijvende krachten zodat de vereniging zich geleidelijk ontwikkelde tot een echt museum, toegankelijk voor publiek. Daarnaast is de heer Siebelink al ruim 20 jaar secretaris van de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA). De heer Siebelink was ook betrokken bij het ontwikkelen van een openbaar vervoer museum. Mede door zijn niet aflatende inzet is uiteindelijk Museumwerkplaats Transit Oost ontstaan. De heer Siebelink is vanaf de start van de Museumwerkplaats vrijwilliger. Tot slot rijdt de heer Siebelink met enige regelmaat op de T-Ford uit 1923. Tijdens de lintjestour op 26 april 2023 en ook dit jaar heeft hij burgemeester Bengevoord geheel in stijl, in de T-Ford gereden om de gedecoreerden op hun huisadres te verrassen met een Koninklijke onderscheiding.