Ere-bestuursleden Christiane Wellink en Ineke Wisselink

Ineke Wisselink – van Dijk en Christiane Wellink – Lammers hebben zich samen meer dan 50 jaar als secretaris, penningmeester en voorzitter ingezet voor deze muziekvereniging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 maart jl. werd onverwacht door het bestuur een agendapunt toegevoegd, waarmee de leden acuut met veel enthousiasme konden instemmen; het benoemen van twee ere-bestuursleden.

 

Secretaris en voorzitter

Ineke Wisselink begon in 1982 als secretaris van de vereniging. Toen de toenmalig voorzitter Dé Hijink naar Curaçao vertrok, nam Ineke de functie van voorzitter over voor een periode tot 2012. Toen onverwacht de functie van secretaris weer vacant kwam in 2020, kon er gelukkig weer een beroep worden gedaan op Ineke. Wel onder de voorwaarde dat na maximaal twee jaar iemand anders het stokje over moest nemen. Het werden er uiteindelijk drie… Dit zorgt totaal voor 33 jaar actief in het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Daarnaast maakt Ineke deel uit van de Lief & Leedcommissie, is ze ‘soepkoker’ bij verschillende activiteiten en heeft ze een talent voor het schrijven van mooie In Memoriams. Al hoopt de vereniging daar uiteraard zo min mogelijk gebruik van te hoeven maken.

 

Penningmeester

Christiane Wellink is van 1990 tot 2005 penningmeester geweest. Mede dankzij haar inzet kreeg de vereniging in 2004 nieuwe uniformen. Na het onverwachte overlijden van de penningmeester in 2018 was Christiane opnieuw bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Dankzij haar werd de vereniging financieel gezond, ontstond overzicht en meer structuur. Inmiddels heeft Christiane het penningmeesterschap neergelegd. Daarmee heeft zij 20 jaar lang de kas beheerd.

 

Bij de repetitie op 25 maart werden de dames in het zonnetje gezet. Hiervoor waren ook in het geheim naaste familieleden uitgenodigd. Naast een bos bloemen en taart voor het hele orkest, waren er ook de waarderende woorden van voorzitter Hank Hakstege. “Ik dank jullie beide voor de fijne samenwerking in het bestuur, maar namens het bestuur en alle leden vooral bedankt wat jullie voor de KWOV hebben gedaan”. Daar werd uiteraard de wens aan toegevoegd om vooral nog lang samen muziek te blijven maken bij de KWOV, daarbij ondersteund door een muzikaal ‘lang zullen zij leven’.