Op landgoed Gossink, ten oosten van Winterswijk, is een beukenlaan ernstig in verval. Om ook voor de toekomst hier een mooie laan te houden, gaat Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) de beuken vervangen door nieuwe laanbomen aan te planten, passend bij het landgoed en het veranderende klimaat.
Dit gebeurt in overleg met omwonenden en direct betrokkenen.
Het overleg met omwonenden vindt plaats op donderdag 9 november om 16.00 uur op het landgoed. Startplek: parkeerplaats bij de werkschuur van GLK aan de Achterweg (zie zwarte pijl op bijgaande kaart). 
Omwonenden en betrokkenen zijn dan van harte welkom om de huidige situatie te bekijken en vragen te stellen aan Ronny ter Horst en Gerry Bulten van het beheerteam Achterhoek van GLK