Gerrit Komrij College

Focus op gedichten van Gerrit Komrij

 

Na de herfstvakantie start het project ‘Ontmoeten’ bij het Gerrit Komrij College. De school werkt hierbij samen met Boogie Woogie Cultuurcentrum. Met als uitgangspunt de gedichten van Gerrit Komrij ontmoeten senioren uit Winterswijk (e.o.) en leerlingen van het Gerrit Komrij College elkaar. Samen nemen zij deel aan vijf leuke en inspirerende activiteiten op het gebied van (Literair)erfgoed, poëzie, beeldende kunst en muziek o.l.v. vakbekwame docenten.

De activiteiten

Alle bijeenkomsten vinden onder schooltijd plaats in een tijdsbestek van ruim een maand. Aan het project werken ruim 30 leerlingen mee en er is plek voor aansluiting van 10-12 senioren. Voor aanvang van het project is een selectie gemaakt uit gedichten van Gerrit Komrij die ondermeer over Winterswijk gaan of hieraan refereren. Zowel de leerlingen als de senioren hebben deze voor aanvang van de eerste les doorgelezen. Tijdens deze eerste les bespreken de groepjes met welk gedicht ze de volgende les aan de slag willen gaan. In de tweede les wordt de gekozen tekst verder geanalyseerd waarna in les drie en vier een rap gemaakt wordt of een beeldende creatie geïnspireerd door het gedicht. De vijfde bijeenkomst is een presentatie van de resultaten. Doel project:

· Gerrit Komrij is de naamgever van de school. Dit project kan bijdragen aan meer begrip voor de betekenis van Gerrit Komrij inzake de Nederlandse literatuur en voor Winterswijk, zowel bij de leerlingen als de deelnemende senioren.

· Bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

· Deze samenwerking tussen GKC en Boogie Woogie is vernieuwend te noemen: – generaties ontmoeten elkaar en zijn samen actief op het terrein van de kunsten – literatuur wordt door inzet van andere kunstuitingen anders beleefd

 

De organisatie is op zoek naar senioren die mee willen doen aan dit project. Heeft u eventueel

interesse om deel te nemen dan kunt u zich t/m 12 oktober aanmelden bij Ira Wunnekink: ira@boogiewoogie.nl of 06 2515 5359. Na aanmelding ontvangt u vervolgens meer informatie over inhoud, data en tijden. Deelname is gratis!