Coöperatie Zonneklaar is van plan om dit jaar een zonnepark aan te leggen aan de Europaweg in Doetinchem. De aanleg loopt vertraging op. Netwerkbeheerder Liander liet namelijk weten de elektriciteit niet af te kunnen nemen doordat het elektriciteitsnet overbelast is. De teleurstellende mededeling van de netwerkbeheerder betekent dat Zonneklaar de aanleg van het solarpark opnieuw moet opschorten. Vorig
jaar werd ook al besloten tot uitstel vanwege de energiecrisis. De kosten van de installatie waren zodanig gestegen dat de toen geldende subsidie onvoldoende was. Inmiddels is de subsidie verhoogd en dalen de kosten van de installatie. De exploitatie van het park is rendabel. De bouw kan wat dat betreft starten.

Toenemende belasting is niet bij te benen
In het hele land en nu dus ook in de Achterhoek neemt belasting van het netwerk door de groeiende vraag naar elektriciteit zodanig toe dat de beheerders de nodige verzwaring niet kunnen bijbenen. Er is sprake van
een achterstand waardoor industrieën en zonneparken geen aansluiting meer kunnen krijgen. De overbelasting van het elektriciteitsnet zet de ontwikkeling van projecten voor het opwekken van duurzame energie, zoals het zonnepark in Doetinchem, in de wacht.

Uitstel tot eind 2024
Het bestuur van coöperatie Zonneklaar heeft besloten om de bouw van het park uit te stellen tot uiterlijk eind 2024. Alles is in gereedheid om het park per direct te bouwen. Denk hierbij aan de vergunning, solide plannen en een erfpachtovereenkomst met gemeente Doetinchem. Mocht er een signaal komen dat het park alsnog gebouwd kan worden, dan staat coöperatie Zonneklaar paraat om deze voorziening voor de productie van duurzame energie aan te leggen.