Op 20 april vond in de vier Nederlands-Duitse Euregio’s in het Interreg programmagebied via een live-stream de gezamenlijke kick-off plaats van het Interreg VI A Kleinprojectenfonds. Op het programma stonden presentaties en discussierondes over de thema’s onderwijs, gezondheid, governance en people-to-people.Ongeveer 30 deelnemers kwamen voor dit evenement bijeen in het EUREGIO-vergadercentrum in Glanerbrug/Enschede. Op het programma stonden presentaties over reeds succesvol uitgevoerde projecten op het gebied van onderwijs en jongerenwerk. Ook werd het projectidee “Euregiade” gepresenteerd. Een Euregiade kun je omschrijven als “regionale Olympische Spelen” met gemengde sportteams uit beide landen en een cultureel begeleidingsprogramma naar het voorbeeld van de EUREGIO-sportfeesten uit de 1980er jaren. De deelnemers van de kick-off hadden ook de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken en kennis te maken met mogelijke projectpartners.Projectcoördinator Lorenz Dik: “Het doel van de kick-off was om zoveel mogelijk burgers in de grensregio te inspireren om samen met een partner uit het buurland projecten te ontwikkelen en uit te voeren.” Voor deze laagdrempelige grensoverschrijdende projecten is financiering uit het programma Interreg Duitsland-Nederland beschikbaar. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor een forfaitaire subsidie van 750 euro, bijvoorbeeld voor eendaagse bijeenkomsten of schooluitwisselingen, of voor cofinanciering tot maximaal 25.000 euro voor intensievere kleinschalige projecten. Informatie op www.euregio.eu.

 

Videoboodschap door EUREGIO-voorzitter Rob Welten

Het Interreg VI A Kleinprojectenfonds maakt deel uit van het Interreg-programma Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland en Provincie Flevoland.