Marijke Pe

Marijke Pe start op 28 februari als interim-griffier voor Provinciale Staten. Na een korte inwerkperiode neemt zij de taken van Franske van Hooijdonk geheel over. Provinciale Staten besluiten in de Statenvergadering van 6 maart officieel over de benoeming van Marijke Pe voor de periode tot eind 2024.

Ruime ervaringMarijke Pe heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo was ze eerder plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer en werkte ze 15 jaar als griffier van de gemeenteraad van Amsterdam. De afgelopen jaren vervulde Marijke Pe de rol van Secretaris van de Radboud Universiteit en was zij waarnemend griffier van Provinciale Staten in Zuid-Holland.

Interim-griffier tot eind 2024Eind januari werd bekend dat Franske van Hooijdonk provincie Gelderland verlaat. De Werkgeverscommissie van Provinciale Staten koos er na een zorgvuldige afweging voor om te zoeken naar een interim-griffier voor de periode tot eind 2024. Onder meer de complexe lopende dossiers en de doorlooptijd van de werving van een griffier in vaste functie lagen aan de basis van dit besluit.