Lezingenserie bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en de Bibliotheek West-Achterhoek
over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid in voor- en najaar 2023 Klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen die veel mensen bezighouden.

Ze staan hoog op de politieke agenda en het zijn essentiële waarden in het leven van mens en dier. De
standpunten over de staat waarin klimaat en natuur zich bevinden lopen uiteen. Evenals de
oplossingen die worden aangedragen om te zorgen voor een leefbare wereld. In deze serie lezingen
presenteren vier sprekers elk vanuit hun eigen expertise hun visie op genoemde onderwerpen. Waar
bij de ene lezing (streek)historische ontwikkeling en visie de uitgangspunten zijn, zijn ervaring en
alledaagse praktijk dat bij een andere lezing.

Tweede lezing: Met gezond boerenverstand, door Stefan te Selle
Wat doet die boer van tegenwoordig nu hele dagen? Voeren, melken en hooien, protesteren?
Landbouwer Stefan te Selle neemt je mee in zijn dagelijkse werkzaamheden, verantwoordelijkheden,
uitdagingen en passie. Waar haalt de boer de energie vandaan om er elke dag weer te staan,
ondanks alle negatieve framing en onzekerheid? Met een flinke portie nuchterheid en boerenverstand natuurlijk, want de boeren zorgen elke dag voor (h)eerlijk voedsel van Nederlandse bodem.


Stefan te Selle is melkveehouder in Winterswijk en heeft op zijn boerderij 125 melkkoeien en 85
stuks jongvee. Hij heeft zijn bedrijf zelfstandig opgestart; het is niet van vader op zoon overgegaan.
Stefan te Selle is actief in allerlei agrarische organisaties. Zo zit hij in het bestuur van LTO Noord,
afdeling Oost-Achterhoek en is hij aangesloten bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
(VKA), Stichting Fokveedag Oost-Gelderland en Holland Holstein Herds (HHH).

Over Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is een boerenvereniging die samen met partners zoekt
naar verbetering op en rond het boerenerf op velerlei thema’s en maatschappelijke vraagstukken.

Voor meer informatie home – Vruchtbare Kringloop Achterhoek
Locatie: ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.
Aanmelden: info@ecal.nu of 0314-787078.
Entree: € 5, inclusief koffie/thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening

Donderdag 11 mei 2023, inloop 19.00 uur, start 19.30 – 22.00 uur