Tijdens de Nationale Molendagen op 14 en 15 mei opent ook Molen Bataaf de deuren. Zaterdag 14 mei is het Woolds Mansleukoor te gast om de opening van het eerste Zangfietspad in Winterswijk op te luisteren vanaf de molenbelt. De onthulling is rond 14:00 uur aan de Bataafseweg.

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars is 2022 uitgeroepen tot
het Jaar van de Molenaar. Het feit dat in 1922 het lied “Het plekje bij den molen”, beter bekend als “Daar bij
die molen”, op de plaat werd gezet, is nu de aanleiding voor het plaatsen van het Zangfietspadbord bij het
fietspad bij Molen Bataaf.

De gemeente Winterswijk is in 2020 door de Fietsersbond uitgeroepen tot Beste fietsgemeente. Het Zangfietspadbord, dat toenmalig wethouder Tineke Zomer daarbij trots in ontvangst mocht nemen, wordt
nu in samenwerking met de gemeente nabij Molen Bataaf geplaatst. Het Zangfietspad werd bedacht in
2013 ‘om bewustwording te creëren over schaamtes zoals het zingen op de fiets’. Op een zangfietspad kun
je ongegeneerd en uit volle borst zingen, zonder pauzes in je liedje omdat er iemand langs fietst.

Het lied “Daar bij de molen” ontstond mede doordat al in 1922 de maatschappelijke discussie begon over
het behoud van molens. In 1923 kwam uit die eerste golf van bezorgdheid de Vereeniging De Hollandsche
Molen voort, de landelijke vereniging tot behoud van molens in Nederland, die volgend jaar het 100-jarig
bestaan zal vieren.

Het oogstrelende uiterlijk van Molen Bataaf is alom bekend, maar de indrukwekkende binnenkant is voor
velen nog onbekend. De Nationale Molendagen zijn een mooie gelegenheid voor bezoekers om zich door
het binnenste van de molen te laten verrassen. In de molenbelt is ook een permanente tentoonstelling over
de scholtenboeren, die de geschiedenis van de molen nog meer beklemtoont. Molen Bataaf is zaterdag 14
mei open van 10.00 tot 16.00 uur, zondag 15 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Bij voldoende wind draait de molen.

Voor groepsexcursies op een ander moment kunnen belangstellenden altijd contact opnemen via
info@molenbataaf.nl . Voorts is de molen wekelijks geopend op zaterdag, in het laatste weekend van de
maand op zondag.