Foto: Maurice Tepperik, Sport-ID (links) en Pascal Kamperman, AiB (rechts)

 

 

Onlangs ondertekenden Achterhoek in Beweging en Sport-ID officieel een samenwerkingsovereenkomst, waarin is vastgelegd op welke wijze de twee organisaties elkaar kunnen helpen en versterken. Beide partijen hebben de doelstelling om samen met andere partners initiatieven rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de regio te ontwikkelen, te ondersteunen en uit te voeren.

 

Om dit doel te bereiken, gaan Achterhoek in Beweging en Sport-ID de komende jaren een samenwerking aan. In elk geval tot en met 31 december 2024 bundelen beide organisaties de krachten om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die een belangrijke bijdrage leveren aan sport en bewegen en de leefbaarheid in onze regio. Maurice Tepperik, directeur-bestuurder van Sport-ID is blij met de samenwerking: “Als Sport-ID leveren we graag een bijdrage aan een gezonde en sportieve regio. Achterhoek in Beweging is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner, omdat we samen beter in staat zijn om een toekomstbestendige sportinfrastructuur te realiseren.

Onze kennis en uitvoeringskracht verbinden we daarom graag aan hét sportnetwerk van de Achterhoek.” Ook Pascal Kamperman, directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging, ziet het partnership vol vertrouwen tegemoet. “Door de samenwerking met Sport-ID versterken we de kennis op het gebied van uitvoering van verenigingsondersteuning en -preventie. Daarnaast kunnen we samen nog beter op zoek naar antwoorden op complexe vraagstukken die op het sportlandschap afkomen. De kennis en kunde van Sport-ID kunnen we goed gebruiken om lokale vragen verder op te pakken en uit te voeren met de verschillende partners. Zo werken we regionaal samen en kunnen we lokaal blijven uitvoeren en het verschil maken.”