Josée Mees – de Blaey (74) en Auke Spijkstra (81) zijn op zaterdag 9 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Bengevoord reikte de koninklijke onderscheidingen zaterdagmiddag uit tijdens de officiële opening van de Winterswijkse ijs- en skeelerbaan die door de corona regels uitgesteld moest worden en dus op zaterdag 9 april plaats vond. Zowel de heer Spijkstra als mevrouw Mees – de Blaey zijn bestuurslid van de Winterswijkse IJs Vereniging. De officiele naam van de schaats en skeelerbaan werd ook onthuld “De Witte Poorte”.

Josée Mees – de Blaey

Josée Mees – de Blaey is sinds 1979 bestuurslid van de Winterswijkse IJs Vereniging. Sinds 2005 is zij secretaris van de vereniging. Mede door haar inzet is in 2017 het plan ontstaan voor de nieuwe ijs- en skeelerbaan die eind 2020 werd geopend. Daarnaast was zij van 2008 tot 2018 bestuurslid van de Stichting Molen Bataaf. In die periode heeft zij er mede voor gezorgd dat de uit 1801 stammende molen weer in oude glorie werd hersteld. Na haar aftreden als bestuurslid werd zij actief als leerling-molenaar en daarna als assistent-molenaar. Ook ondersteunt zij de vrijwilligersgroep die hand- en spandiensten verricht rondom de molen. Josée Mees – de Blaey was al voor de opening in 2011 betrokken bij het behoud van het strandbad, waar zij tot op heden actief is als vrijwilliger. Daarnaast is zij al sinds 1980 vrijwilliger en voorzitter van de jubileumcommissie van hockeyclub W.M.H.C. Avanti.

Auke Spijkstra

Auke Spijkstra is sinds 2000 voorzitter van de Winterswijkse IJs Vereniging. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. Tijdens zijn werkzame leven bij de politie was hij van 1970 tot 2014 kaderlid voor de Nederlandse Politie Bond. Van eind 2002 tot eind 2008 was hij voorzitter van de NPB-afdeling Noord- en Oost-Gelderland en van begin 2002 tot eind 2007 algemeen secretaris van het landelijk NPB-bestuur. Als bondsraadslid heeft hij jarenlang zijn stem doen gelden namens de leden van de politiebond. Naast deze bestuurlijke functie was hij ook als fotograaf en belastingadviseur actief binnen de NPB. Vanaf 2002 tot 2008 is hij ook als vrijwilliger actief binnen Veilig Verkeer Nederland, onder meer als secretaris voor de afdeling Gelderland.