De afgelopen weken heeft de Winterswijkse Uitdaging, die de coördinatie rondom de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne verzorgd, een overweldigend aantal reacties gehad. Er is ongelofelijk veel hulp aangeboden. Via het speciaal ingerichte meldpunt www.oekrainewinterswijk.nl heeft Winterswijk zich de afgelopen weken van zijn allerbeste kant laten zien, iets waar Winterswijk erg trots op kan zijn. Het heeft de Winterswijkse Uitdaging ook gesterkt in haar werk. Maar, veel belangrijker is het nog, dat dit gegeven de Uitdaging in staat stelt om heel veel hulpgoederen naar de Oekraïne te versturen en om de Oekraïners in Winterswijk te helpen en zich thuis te laten voelen. Een groot aantal inwoners heeft zich als vrijwilliger gemeld. Momenteel is er van dit potentieel nog weinig gebruik gemaakt. Dat zal in de toekomst, zodra er activiteiten georganiseerd gaan worden, zeker veranderen.

Op dit moment zijn er 100 Oekraïners in Winterswijk. Deze vluchtelingen zitten deels bij familie of vrienden en deels bij de opvang die de Twee Bruggen, Vreehorst en Het Winkel hebben aangeboden. Nog voor de Pasen gaan de eerste mensen naar de nieuwe opvang in de Vredense Hof. De bedoeling is dat iedereen die nu in Winterswijk zit ook in Winterswijk kan blijven en dus een plek kan vinden in de Vredense Hof. Voor vluchtelingen die geen kennissen of familie in Winterswijk hebben wordt er, hoeveel er een groot aantal aanmeldingen zijn, geen gebruik gemaakt van extra opvang bij particulieren thuis. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat mensen, die het toch al moeilijk hebben, ook nog geconfronteerd worden met een aantal verhuizingen achter elkaar. Rust en zekerheid is nu het belangrijkste. Vluchtelingen die nu aankomen in Winterswijk worden in de regio in één van de locaties van omliggende gemeenten opgevangen. Daar is voorlopig nog voldoende ruimte.

De afgelopen weken zijn er onder de Winterswijkse bevolking spontane acties ontstaan. Bij de kassa’s van winkeliers in het centrum van Winterswijk stonden boxen waarin gedoneerd kon worden. Dit leverde iets meer dan € 1600,00 op. Edwin Staalduinen van Esta Haarmode doneerde de dagopbrengst van een koopzondag. Dit leverde samen met de donaties die hij die zondag kreeg het mooie bedrag van € 2300,00 op. Daarnaast knipt Edwin met zijn team vluchtelingen gratis. Vrijdagmiddag overhandigde Edwin de bijbehorende cheque aan de voorzitter van de Winterswijkse Uitdaging Mark van Dam. Het door de Winterswijkse bevolking drukbezochte benefietconcert van zondag 10 april leverde een recette op van iets meer dan € 6.000,00 op.

De opbrengsten zullen gebruikt worden voor te ondernemen activiteiten van de Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zullen er speelgoed en schoolmaterialen voor de kinderen aangeschaft worden. Een oproep voor fietsen voor de Oekraïners leverde meer dan 60 fietsen op. Deze worden, nadat ze door Mark Vaartjes gecontroleerd en eventueel hersteld zijn, de vluchtelingen ter beschikking gesteld. De jongste schoolgaande kinderen gaan voorlopig nog in Miste naar school. Veel middelbare Oekraïense scholieren volgen digitaal onderwijs vanuit de Oekraïne. Samen met het GKC en het Graafschapcollege wordt er naar een permanente Winterswijkse invulling gezocht. Er is hier al wel een leslokaal voor beschikbaar. Voor de allerjongsten is er, net als tijdens het benefietconcert, peuteropvang bij Eigenwijsjerijk in de oude ING-bank geregeld. Onderwijs en opvang wordt voor het grootste deel door, onder de vluchtelingen aanwezige Oekraïense leerkrachten en tolken verzorgd. Inwoners die in de toekomst willen helpen bij activiteiten of die zelf ideeën over te organiseren activiteiten hebben kunnen zich melden bij het meldpunt. www.oekrainewinterswijk.nl