Op zaterdagavond 23 april organiseert Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, een korenfestival. Vanaf 19.30 uur zullen vijf koren uit de regio zich presenteren in de concertzaal aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk. Het Eibergs Mannenkoor, het Christelijk Gemengd Koor HZW Winterswijk, het vrouwen Barbershop & Closeharmony-koor NJOYuit Westendorp, het Woolds Mansleukoor en Ladies Mix uit Winterswijk zullen zorgen voor een gevarieerd programma. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!

Koren in de focus In september 2021 heeft Boogie Woogie een overleg gehad met een aantal koren uit de regio. Belangrijkste punt van aandacht daarbij was het ledenaantal. Hoe hou je dat op peil en wat is dan nodig was de vraag. Er kwamen veel ideeën naar voren, o.a. een korenfestival waarin koren zich aan elkaar en publiek presenteren. Meer activiteiten Naast het korenfestival zullen regelmatig nieuwe evenementen de revue passeren om de koren van impulsen te voorzien en te zorgen voor meer bekendheid. Een van deze activiteiten is de korendag die op zondag 12 juni a.s. plaatsvindt bij Boogie Woogie. Het programma van de korendag, bestaande uit een aantal workshops naar keuze en een gezamenlijke afsluiting, is interessant voor zowel bestuursleden, dirigenten als koorleden.

In de workshops komen muziekinhoudelijke onderwerpen aan de orde en tevens is er aandacht voor presentatie en zakelijke aspecten zoals organisatie, beleid, PR, fondsenwerving etc. Naast deskundigheidsbevordering is de korendag ook een ideale gelegenheid om de onderlinge contacten aan te halen en van elkaar te vernemen wat er leeft in de koorwereld en wat Boogie Woogie daaraan kan bijdragen. Meer informatie volgt t.z.t.