Donderdag 31 maart hebben vertegenwoordigers van  ROC van Twente en Arriva hun handtekening gezet onder een bijzondere intentieverklaring voor de ontwikkeling van een 2-jarige ‘Leer-werk-opleiding’ voor machinist. De ondertekening vond plaats tijdens een speciaal georganiseerd MBO-symposium in de Arriva-vestiging aan het Stationsplein in Zutphen.

Hoe maak je jongeren enthousiast voor het machinistenvak

Tijdens het symposium werd onder meer gesproken over de vraag hoe we jongeren op het mbo ‘warm’ kunnen maken voor een baan in treinwereld en hoe we ze enthousiast kunnen maken voor het prachtige vak van machinist. Naast interessante sprekers van Arriva en het ROC van Twente, was er een speciale gast: Wim van de Camp. Hij is oud-Europarlementariër en Nederlands ambassadeur van het Jaar van het Spoor 2021. Hij gaf een terugblik op het jaar en keek vooruit op het jaar van de Jeugd. Behalve over hoe je jongeren enthousiast maakt voor het beroep van machinist werd ook stilgestaan bij de ontwikkeltrajecten voor machinisten. Als je machinist bent bij Arriva is het namelijk geen eindpunt maar juist een startpunt van je carrière. Bij Arriva zijn veel doorstroommogelijkheden. Ook het vervullen van combi-functies (zoals machinist/steward/buschauffeur) is erg populair.

Plannen voor Arriva-machinistenklas

De ultieme wens van Arriva en ROC van Twente die werd uitgesproken is om in de toekomst een speciale Arriva-machinistenklas te realiseren. De meeste jonge machinisten die nu bij Arriva aan het werk zijn, hebben bij ROC van Twente  de tweejarige mbo-opleiding machinist railvervoer gevolgd. Dit is een niveau 3 opleiding in BOL -voltijd- variant. De intentie is om een opleidingsvariant te creëren waarbij BOL en BBL gecombineerd worden. Hierdoor zijn leerlingen na één jaar volledig bevoegd tot machinist. In het tweede jaar hoeven  alleen nog theorievakken gehaald te worden zoals Nederlands, Engels en rekenen voor het mbo niveau 3 diploma. Het eerste jaar vinden stages plaats bij Arriva en gaat de student nog veel naar school. Het tweede jaar gaat de student één dag per week naar school voor de resterende vakken en volgt vier dagen praktijk bij Arriva. Samen met regio’s Limburg en Noord hebben Arriva en ROC van Twente gekeken naar de beschikbare arbeidsplaatsen in de komende jaren. Met elkaar is afgesproken om hier samen in op te trekken en we zijn allemaal positief om hier mee aan de slag te gaan.

Enthousiasme over de plannen

De aanwezige sprekers waren allen vol lof over de samenwerking.

Jan Ooms, directeur Bouw en Vervoer bij ROC van Twente. “Een bijzondere, kleine en zeer specifieke vakopleiding zoals deze, machinist railvervoer, kan alleen uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met bedrijven en met hybride docenten. Voor de ontwikkeling van een leer-werk-opleiding slaan we dan ook graag de handen in een.”

Wim van de Camp: “Als je eenmaal in de spoorsector zit is het net als motorrijden en werkt het als een soort verslaving en je houdt er niet meer mee op. ”

Ghislaine Aarts, directeur Corporate Affairs Arriva: “Wij gaan straks een baangarantie bieden wanneer je de machinistenopleiding bij ROC van Twente met goed gevolg hebt afgerond. Vanzelfsprekend zetten wij deze baangarantie zwart op wit op papier.”

Jieskje Hollander, regiodirecteur Oost Arriva: “Het MBO speelt een cruciale rol in het binden en werven van machinisten. Daardoor kunnen wij ons werk blijven uitvoeren.”

Rob, machinist bij Arriva: “Geen dag is hetzelfde als machinist, ondanks dat je steeds hetzelfde traject van A naar B rijdt. Iedere dag zie je onderweg weer andere dingen in de omgeving en dat maakt het machinistenvak aantrekkelijk.”