Door de oorlog in Oekraïne zijn er al meer dan twee miljoen mensen gevlucht. De gemeente Winterswijk neemt haar verantwoordelijkheid en stelt, in samenspraak met Marga Klompé, de leegstaande vleugel (de oudbouw) van woonzorgcentrum Vredense Hof tijdelijk beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Daarmee voldoen we aan het verzoek van het kabinet en de veiligheidsregio. Daarnaast volgen we hiermee ook de uitspraak van de gemeenteraad om ons als gemeente ruimhartig op te stellen in deze crisis. 

 

De oudbouw van de Vredense Hof staat al sinds 2016 leeg. Het gebouw biedt plek aan ongeveer 175 vluchtelingen, maar is momenteel niet bewoonbaar. Op dit moment wordt hard gewerkt om het gebouw weer bewoonbaar te maken voor tijdelijke opvang. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om installaties te repareren, denk bijvoorbeeld aan de verwarming en de watervoorziening

Vervolgstappen

Samen met Marga Klompé brengt de gemeente in kaart wat er nodig is om het gebouw als tijdelijke opvanglocatie in te kunnen zetten en werken we hard om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Op dit moment vangt Winterswijk ongeveer 70 Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke noodopvanglocaties. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne nog meer naar Winterswijk komen. De verwachting is dat vanaf medio april 20 appartementen in het Vredense Hof geschikt zijn gemaakt voor bewoning. De daarop volgende periode wordt hard gewerkt om dit uit te breiden naar een totale opvangplek voor 175 vluchtelingen.

De Vredense Hof is in de basis beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hoewel dit het uitgangspunt is, moet er rekening mee worden gehouden dat de rijksoverheid de gemeente Winterswijk eventueel kan opdragen andere doelgroepen op te vangen. De opvang van vluchtelingen zal van tijdelijke aard zijn, voor een periode van maximaal tweeënhalf jaar, uiterlijk tot 1 september 2024. Daarmee staat de opvang niet in de weg van de gebiedsontwikkelingsplannen die voor de omgeving opgesteld gaan worden.