Het college van B&W heeft de planningslijst woningbouw 2022 vastgesteld. In de planningslijst staan woningbouwplannen voor het komende jaar beschreven.  Met deze nieuwe woningbouwplannen wil de gemeente Winterswijk dat iedereen een passende en duurzame woning kan vinden in Winterswijk die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst. Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Ook in Winterswijk is het aanbod op de woningmarkt flink afgenomen. Het is daarom belangrijk dat we nieuwe woningen bouwen voor de verschillende woonwensen zowel in de kern, de buurtschappen als het buitengebied. Een jaar geleden stonden een kleine 700 woningbouwplannen op de lijst. Met de planningslijst met in totaal ruim 1.200 nieuwe woningen zetten we een belangrijke stap!”

Eind 2020 is de woonvisie van Winterswijk vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen om het aantal inwoners te laten groeien. Met woningbouwplannen voor 1.200 nieuwe woningen wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Wethouder Inge klein Gunnewiek: ’Het is van belang om voldoende huisvesting te hebben voor medewerkers van de Winterswijkse bedrijven en voorzieningen op peil te houden. Zo zorgen we voor een aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat voor nu en in de toekomst’.

Woningbouwplannen in de kernOp dit moment wordt er volop gebouwd op verschillende locaties in Winterswijk. Bijvoorbeeld aan de Vredenseweg en op de locatie van voormalige zaal Nijenhuis. Dat is nodig omdat ook in Winterswijk het aanbod op de woningmarkt flink is afgenomen. De planningslijst bevat woningen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen in zowel de koop als de huur. Woningcorporatie De Woonplaats gaat aan de slag met uitbreiding en vernieuwing van de sociale huurwoningvoorraad, bijvoorbeeld de sloop en nieuwbouw van de flats aan de Europalaan en aan de Dingstraat. Daarnaast zet de gemeente volop in op doorstroming op de woningmarkt, om een deel van de betaalbare bestaande woningen weer beschikbaar te krijgen voor jongeren. Naar verwachting gaan eind dit jaar de eerste woningen op De Rikker in de verkoop: een mooie groene wijk met koop en huur voor gezinnen en ouderen.

De locaties Tuunterveld en de Narcisstraat zijn door de raad eind 2021 benoemd als potentiële woningbouwlocaties en opgenomen op de planningslijst. De gemeente Winterswijk gaat aan de slag om de haalbaarheid van deze locaties te onderzoeken.Buurtschappen en het buitengebiedWethouder Inge klein Gunnewiek: “Ook in de buurtschappen en het buitengebied van Winterswijk is het belangrijk dat jongeren kunnen blijven wonen of terugkeren als zij dat willen. Met de Omgevingsvisie Buitengebied geven we daarvoor ruimte, uiteraard met behoud en verbetering van de landschappelijke kwaliteit. De resultaten van dit nieuwe beleid worden zichtbaar. Het aantal woningsplitsingen en kleinschalige nieuwbouwplannen neemt in het buitengebied toe. In Meddo wordt flink gebouwd op plan Nieuw Gelle. In Corle worden woningen door en voor jongeren gebouwd in de feestzaal van De Woord. Bovendien zijn er  plannen voor alle andere buurtschappen. Zo houden we ook het buitengebied toekomstbestendig!”.