Wethouder Bert Frings snijdt een kwart taart aan vanwege het behalen van een kwart van de beoogde benodigde hernieuwbare energieopwek in 2030 (foto: PR)

 

 

De Barometer Hernieuwbare Opwek van Winterswijk is gestegen naar 25,7%. Dat is een stijging van 41% t.o.v. de vorige meting in augustus. Meer dan 116.000 zonnepanelen op daken en grond wekken op dit moment al voor meer dan 14.000 huishoudens duurzame elektriciteit op.

De Barometer Hernieuwbare Opwek geeft weer hoe we er in Winterswijk voor staan wat betreft het duurzaam opwekken van energie. De barometer laat zien hoeveel procent van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben voor de gebouwde omgeving (excl. mobiliteit) op dit moment via zonne-energie wordt opgewekt. Meer dan een ton aan zonnepanelen In november 2021 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden, waarvan de meetgegevens inmiddels zijn verwerkt. Hieruit blijkt dat er op dit moment zo’n 116.000 zonnepanelen in Winterswijk geïnstalleerd zijn. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks naar verwachting zo’n 41 miljoen kWh aan elektriciteit, oftewel zo’n 149 TJ aan stroom op. Dat staat gelijk aan het elektrische jaarverbruik van ruim 14.000 huishoudens (2.830 kWh elektriciteit per huishouden volgens Milieu Centraal).

Totale verwachting Naar verwachting hebben we in 2030 jaarlijks 578 TJ aan elektriciteit nodig voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. Dat betekent dat op dit moment 25,7% van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben via zonne-energie wordt opgewekt. Meer (achtergrond)informatie over de barometer is te vinden op duurzaamwinterswijk.nl.

Energietransitie Door periodiek de opbrengst van zonne-energie te monitoren en deze te vergelijken met de verwachte hoeveelheid aan duurzame elektriciteit die in 2030 nodig is, krijgen we de voortgang van de energietransitie qua hernieuwbare opwek in beeld. Voor het monitoren van de opbrengst wordt gebruik gemaakt van lucht- en satellietfoto’s. Op die manier worden zowel zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen (bijvoorbeeld een zonneveld) meegenomen.