Foto: Boerderij Achterhoek. (c) Achterhoek Toerisme

 

Het nieuwe maatschappelijke programma Meet Up Achterhoek wil burgers, bedrijven en overheid samenbrengen om vanuit een open dialoog aan de slag te gaan met de maatschappelijke thema’s van nu. Op donderdag 10 maart vindt de eerste Meet Up plaats in de Koppelkerk in Bredevoort over het bevorderen van woonerven in het buitengebied.

 

Donderdag 10 maart trapt Meet Up Achterhoek af in de Koppelkerk in Bredevoort. In deze eerste Meet Up staat het thema ‘Woonerven en erfdelen in het buitengebied’ centraal. In het buitengebied komen diverse boerderijen leeg te staan. Tegelijkertijd kampen we met grote woningnood en huizenprijzen die onbetaalbaar worden. Wat nou als we leegstaande boerderijen zouden omtoveren tot woonerven?

 

De voordelen van woonerven

Het idee van een woonerf kent vele voordelen. Starters en mensen met een minder volle beurs zouden de woningmarkt makkelijker kunnen betreden. Ons mooie buitengebied zou minder in een villawijk veranderen. Eenzaamheid zou worden bestreden en naoberschap gestimuleerd door jong en oud samen een erf te laten delen. De bedrijvigheid in het buitengebied kan worden bevorderd door een combinatie van wonen en werken mogelijk te maken, om makkelijker een (niet agrarische) onderneming vanuit huis te kunnen starten. Prachtige ideeën, maar soms staan tussen droom en daad wetten en regelgeving in de weg.

 

Programma en sprekers

Hoe bouwen we samen aan een vitaal en toegankelijk buitengebied? We verkennen het met drie (ervarings)deskundigen: Wim Korsten, Stèphanie Knops en Gerard Overkamp. Wim Korsten heeft samen met ondernemers uit het buitengebied van Winterswijk vergevorderde plannen gemaakt om het erfdelen op het Winterswijkse platteland te bevorderen. Concept- en projectontwikkelaar Stèphanie Knops zou graag met haar gezin en hun bedrijf Waterzaak duurzaam willen wonen en ondernemen op het Achterhoekse platteland. Gerard Overkamp is in dienst bij de gemeente Winterswijk, maar heeft ook een eigen adviesbureau. Uit beide zal hij putten als hij vertelt wat er veranderd is – en misschien nog wel veranderen gaat – in wetgeving, regels en beleid. Hij zal vertellen over de invloed van rijk, provincie, regio en gemeente. Maar vooral ook heel veel voorbeelden noemen van mensen en hun ideeën, die misschien wel mogelijk zouden moeten zijn maar dat niet zijn, en van ideeën die mogelijk zijn en ook wel degelijk mogelijk gemaakt worden. De avond is bedoeld voor iedereen die zelf een erf wil delen in het buitengebied, beroepsmatig betrokken is bij het thema en/of als betrokken burger wil meedenken.

 

Samenwerking

Meet Up Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoek Ambassadeurs, culturele vrijplaats de Koppelkerk, gespreksleider Esther Ruesen en iedere betrokken burger die aan wil haken. Meet Up Achterhoek wil het constructieve gesprek bevorderen tussen

overheid, ondernemers en burgers, om zo de verkokering en polarisatie in de samenleving te bestrijden en gezamenlijk aan de slag te gaan met urgente maatschappelijke vraagstukken.

 

Praktische informatie

Meet Up Achterhoek is zowel live op locatie, als online via livestream bij te wonen. Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl/meetupachterhoek.