Mede door Corona hebben veel ondernemers het lastig en zijn er veel zaken blijvend veranderd. Heeft de provincie voldoende beeld van deze ontwikkelingen en hoe springt de provincie daar op in wil het CDA weten.

Het CDA wil een beter inzicht in de knelpunten én vervolgens ook een aanpak om dat vestigingsklimaat te versterken. Daisy Vliegenthart: “We willen bijvoorbeeld weten hoe toegankelijk onze gemeenten zijn voor MKB-bedrijven.” MKB-Nederland doet iedere twee jaar een uitgebreid onderzoek waarbij ze ondernemers vraagt hoe tevreden zij zijn over hun eigen gemeente, hoe de lokale lasten ervaren worden en of de communicatie adequaat is. Ook maken ze overzichten per provincie. Het CDA wil meer inzicht en wil graag dat die uitkomsten, maar ook van andere relevante onderzoeken, met de Staten gedeeld worden.

Vliegenthart: “Wij willen dat Gelderland een provincie is en blijft waar nieuwe ondernemers zich willen vestigen. Waar bestaande ondernemers zich welkom voelen, kansen hebben om uit te breiden en voldoende personeel aan zich willen binden. Dan is het goed om te weten waar de belemmeringen zitten. Ik mis een uitgebreid onderzoek naar wat de effecten van Corona op het vestigingsklimaat per sector en per regio zijn. De afgelopen twee jaar hebben zulke uiteenlopende effecten gehad daar moeten we meer beeld van krijgen.” Om ook in de toekomst een gezonde regionale economie te hebben, moet de provincie zich daar meer op richten vindt het CDA. De CDA fractie stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten: wat zijn de grootste risico’s per regio en is de huidige aanpak daarvoor voldoende?