Onder het toeziend oog van de locatiemanager van het asielzoekerscentrum Marc Muis overhandigden Johnny Klanderman directeur/eigenaar van KHK samen met Mark van Dam, voorzitter van de Winterswijkse Uitdaging, afgelopen donderdag aan Natasja Piek van nieuwkomersschool Het Pyriet 120 veiligheidshesjes. Het Pyriet is de nieuwkomersschool voor kinderen die op het asielzoekerscentrum verblijven of in Winterswijk wonen en nog geen Nederlands spreken. Zodra de kinderen de Nederlandse taal voldoende machtig zijn stromen zij door naar het reguliere basisonderwijs. Dit duurt ongeveer een jaar, maar vaak zijn de kinderen al binnen jaar weer weg, omdat ze een verblijfsvergunning en een huis elders hebben gekregen. Uiteraard komt het ook voor dat ze terug gaan naar het land van herkomst.

De match van de hesjes kwam tot stand nadat programmabegeleider Jürgen Nobes van het AZC Winterswijk bij de Winterswijkse Uitdaging navraag had gedaan of zij wellicht een ondernemer kenden die iets voor de veiligheid van de jeugd van het AZC wilde betekenen. De Winterswijkse Uitdaging heeft daarop Johnny Klanderman van KHK benaderd. Hij reageerde spontaan door direct zijn medewerking voor dit kindvriendelijke project toe te zeggen.

De hesjes zijn voorzien van de logo’s van KHK en de Winterswijkse Uitdaging. Daarnaast staat er de tekst: “Zie mij”. Deze tekst heeft betrekking op het feit dat de Winterswijkse bevolking de bewoners van het asielzoekerscentrum zien als inwoners van Winterswijk. De bewoners van het AZC zijn immers ook Winterswijkers. Daarnaast is deze tekst bedoeld als hint voor de medeweggebruikers. Zie je een kind met dit hesjes let dan extra op. De kinderen en hun ouders komen uit een ander land, uit een andere cultuur, uit een land waar weggebruikers er andere gewoontes op nahouden.

Men is als nieuwkomer in Nederland vaak niet op de hoogte van de regels in Nederland. Uiteraard proberen de bewoners van het AZC zich aan de verkeersregels te houden en zich aan te passen aan het Nederlandse verkeer. Op het AZC maar ook op school wordt er veel aandacht aan de voornaamste regels voor lopende en fietsende nieuwkomers besteed. Doordat de kinderen, middels dit veiligheidshesje, beter zichtbaar zijn, wordt vooral de weg naar en van school voor alle weggebruikers een stuk veiliger.