Geologische wandelingen met een nieuwe kijk

 

Dagelijks lopen onze voeten over moeder aarde zonder dat we beseffen wat er zich onder de zolen bevindt. Winterswijk was begin 20ste eeuw het middelpunt van geologisch minnend Nederland en professionals die op ontdekkingstocht waren naar ontginbare delfstoffen. Met de diepteboring van circa 1200 meter op de Plantegaarde werden zouten en steenkool gevonden en werd het groot landelijk nieuws. Deze boring staat bekend als de boring Plantengaarde en vond plaats in de weide dicht bij de boerderij de Plante aan de Fukkinkweg in Winterswijk Kotten. De Stichting Historische Kring Kotten (SHKK) gaat dit herdenken met een herplaatsing van een informatiebord op 19 februari en geologische wandeltochten op zondag 20 februari.

 

Tot voor enkele jaren stond er aan de Fukkinkweg een informatiebord. Echter, dit bord raakte vervallen en is vervolgens weggehaald. Gezien het feit dat de boring zowel uit historisch, geologisch als toeristisch oogpunt belangrijk is heeft de SHKK het plan opgevat het informatiebord weer te herplaatsen en een aantal bijbehorende geologische wandelroutes te maken. Door Corona is dit er echter de afgelopen jaren niet van gekomen, maar dit jaar is het dan zover. De routes gaan over een gebied met veel verschillende geologische lagen van de bontzandsteen aan de grens tot de muschelkalk in de steengroeve, maar ook de plekken waar jongere lagen zich aan de oppervlakte blootgeven. Met elkaar zijn er een drietal routes door een afwisselend coulisselandschap.

 

Met financiële steun van de Stichting Fonds Henk van Ommen is een nieuw informatiepaneel gemaakt, dat op zaterdag 19 februari onthuld zal worden door Drs. Willem Peletier, die als mede-aanjager geologisch Winterswijk landelijk onder de aandacht bracht. Om de onthulling luister bij te zetten kunnen op 20 februari a.s., de zondag na de onthulling van het bord, drie wandelroutes gelopen worden. De routes hebben een lengte van 9, 13 en 19 km, en volgen deels de verouderde routes rond Willink.

 

Deze routes starten allemaal bij het Verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1, 7107AN Winterswijk Kotten. De start is tussen 9.00 en 12.00 uur. De

deelname bedraagt € 5,00 p.p. en men ontvangt een routeboekje met beschrijving van de geologische ondergrond en de diverse routes. Alle routes kan men zelfstandig lopen. Ongeveer halverwege de lange routes (13 en 19km) is een toiletvoorziening en koffie of thee te koop. Ook bij de start – en einde is de mogelijkheid om koffie/thee te kopen.

 

Dit is allemaal onder het voorbehoud dat de Corona maatregelen het toestaan. Voor de laatste berichten over niet doorgaan zie de website van de SHKK. (www.historischekringkotten.nl, Facebook Historische Kring Kotten en FB 250 Jaar Grens.)