Het college van burgemeester en wethouders heeft drie kerkgebouwen in Winterswijk aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de Immanuëlkerk, de Ontmoetingskerk en de Balinkeskerk.

De kerkeigenaren hebben het college verzocht de drie kerken aan te wijzen als gemeentelijk monument om dit religieus erfgoed te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden. Op advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie heeft het college ingestemd met dit verzoek. Dit betekent dat de drie kerkgebouwen worden toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.

Immanuëlkerk

De Immanuëlkerk aan de Kloetenseweg is in 1971-1972 gebouwd voor de Molukse gemeenschap in Winterswijk. Het kerkgebouw is ontworpen door het regionaal bekende architectenbureau van De Koning en Rentjes. Het gebouw is een markant voorbeeld van de sobere moderne kerkarchitectuur uit de jaren 70. Kenmerkend is de functionalistische opzet en eenvoudige vormgeving, mede bepaald door efficiënt en kostenbesparend materiaalgebruik, waarbij de grijze betonsteen in ex- en interieur onafgewerkt is gelaten. Karakteristiek is de praktische opzet van het gebouw waarin kerkzaal, andere bijeenkomstruimten en dienstvertrekken zijn verenigd in één ruimte, onder één kap. De Immanuëlkerk is de enige kerk in Winterswijk uit de naoorlogse periode en vormt een belangrijke herinnering aan de geschiedenis van de Protestantse Molukse gemeenschap in Winterswijk.

De Immanuëlkerk rond 1990.

 

Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk aan de Jeugdkerkstraat is in 1936 gebouwd als parochiehuis voor de katholieke gemeenschap. Na diverse herbestemmingen is het pand nu weer in gebruik als kerkgebouw. Het gebouw is ontworpen door de lokaal bekende architect J. van der Schaaf in de voor die tijd kenmerkende zakelijk-expressionistische stijl. Vooral de buitenkant van het gebouw bezit nog veel voor deze bouwstijl kenmerkende elementen, zoals de expressieve, prominent aanwezige kap, de opvallende hoektoren en de robuuste bakstenen gevels met markante decoratieve siermetselwerkelementen. Het gebouw is van grote historische waarde als bijzondere uitdrukking van de religieuze geschiedenis in de gemeente Winterswijk in het algemeen en in het bijzonder die van de rooms-katholieke gemeenschap. Het gebouw heeft daarnaast een belangrijke sociaalhistorische betekenis, omdat het vanaf het ontstaan in 1936 een belangrijke rol heeft gespeeld in de jongerencultuur in Winterswijk, eerst op katholieke grondslag, na de Tweede Wereldoorlog voor jongeren van alle gezindten. Vanaf de jaren 60-70 was het tot “Eucalypta” omgedoopte pand het centrum van de sterk opkomende en bloeiende Winterswijkse jeugd- en popcultuur, mede door de functie als pop- en feestzaal. Daardoor heeft het gebouw voor de Winterswijkse gemeenschap een hoge herinneringswaarde.

Ontmoetingskerk aan de Jeugdkerkstraat.

Balinkeskerk

De Balinkeskerk aan de Jeugdkerkstraat is in 1929 gebouwd als ‘Jeugdkerk’ in opdracht van de Hervormde Gemeente. Ook deze kerk heeft diverse andere bestemmingen gehad en is op dit moment weer in gebruik als kerkgebouw. Net als de Ontmoetingskerk is dit gebouw ontworpen door architect J. van der Schaaf in zakelijk-expressionistische stijl. De buitenkant van het gebouw bezit nog veel voor deze bouwstijl kenmerkende elementen, zoals de expressieve kruisvorm met prominent aanwezige kap, de robuuste bakstenen gevels met markante decoratieve siermetselwerkelementen, de glas-in-loodramen en de detaillering van de beide ingangsportalen. In het interieur is de ruimte van de oorspronkelijke kruisvormige kerkzaal nog herkenbaar, inclusief de spitsboogvormige zolderingen. De kerk is met zijn karakteristieke, expressieve hoofdvorm en gave detaillering en door de aan de voorzijde solitaire ligging een sterk beeldbepalend element in zijn omgeving.

Balinkeskerk aan de Jeugdkerkstraat.