In Winterswijk bleek het samenstellen van een goede lijst echter niet eenvoudig. Peter Voogt en Paul Puntman, de huidige GL-raadsleden, hadden bijtijds aangegeven niet meer voor een nieuwe raadsperiode beschikbaar te zijn, omdat het zwaar werk is en hun leeftijd vordert. Geïnteresseerde kandidaten voor de lijst dienden zich weliswaar aan, maar voor de bovenste verkiesbare plaatsten lukte het slechts moeizaam om geschikte kandidaten bereid te vinden. Toen enkele van hen om privé redenen op het laatste moment van hun kandidatuur moesten afzien, restte ons niets anders dan de afweging: “we doen het goed of we doen het niet”. En het is helaas “niet” geworden.

GroenLinks zal dus in maart dit jaar helaas niet meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Winterswijk. Voor fractie en bestuur extra teleurstellend, omdat GroenLinks de afgelopen periode sterk in het gemeentebestuur vertegenwoordigd was met twee raadsleden en een wethouder.

Maar we blijven niet in teleurstelling hangen. Na de verkiezingen gaan we in Winterswijk een actieve werkgroep opzetten. Deze werkgroep kan zich net als Oost Gelre (daar doen we voor de eerste keer mee) breed oriënteren op wat in de gemeente(politiek) speelt, kan geleidelijk aan een breder netwerk vormen, zichzelf (laten) scholen in gemeentelijke politieke taken en zich uiteindelijk voorbereiden op de verkiezingen over vier jaar.