Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, werd Observatie Oost Achterhoek tijdens de eerste coronagolf ingezet als afdeling waar ouderen tijdelijk verbleven voordat zij naar hun eigen afdeling binnen een locatie van Marga Klompé gingen. Nu is de afdeling weer open voor waar zij voor bedoeld is: kortdurende opname voor kwetsbare ouderen.

Observatie Oost Achterhoek is een initiatief van Marga Klompé, huisartsen uit de regio Oost-Achterhoek en SKB Winterswijk. De afdeling biedt kortdurende opvang aan kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag. Bij deze ouderen is het onduidelijk welke zorg zij nodig hebben. Via de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp komen deze ouderen tijdelijk terecht op de observatieafdeling. Het doel van deze korte opname is om de zorgvraag in kaart te brengen. Zodat deze ouderen ook na observatie de juiste zorg krijgen die zij nodig hebben. De bedoeling is dat de cliënt na observatieperiode terugkeert naar huis. De huisarts en indien nodig de thuiszorg neemt dan de nazorg weer over.

“Op de afdeling gaat het voornamelijk om observatie en diagnostiek. Cliënten verblijven hier tijdelijk. We bekijken de situatie per cliënt, met een team van deskundigen en behandelaren. Er wordt door het multidisciplinaire team een diagnose gesteld. En er wordt bekeken welke vervolgzorg de cliënt nodig heeft. Uitgangspunt is dat de cliënt na de observatieperiode terugkeert naar huis en dat de vervolgzorg in de thuissituatie wordt ingeregeld. De doorstroom van cliënten is snel.”, vertelt Sanne Scheinck, projectleider en regieverpleegkundige bij Observatie Oost Achterhoek.

In april 2020 heeft de afdeling Observatie Oost Achterhoek noodgedwongen haar deuren tijdelijk moeten sluiten vanwege corona. Om hulp te kunnen bieden tijdens de pandemie heeft de afdeling in deze periode gefungeerd als preventieve quarantaine afdeling. De observatie afdeling is inmiddels weer volledig open voor kortdurende observatie opname.

De observatieafdeling is gevestigd in een naastgelegen gebouw bij locatie Pronsweide te Winterswijk. De afdeling biedt plek voor zestien ouderen. Er is 24 uur per dag deskundig zorgpersoneel van Marga Klompé aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Scheinck (projectleider/ regieverpleegkundige) of Nicole Cortel (regiomanager) van Marga Klompé via tel. 0543-546611.