oostgelrelogo

Oost Gelre in 2040: denkt u mee?

De omgevingsvisie is een belangrijk document voor onze gemeente. In de omgevingsvisie komt op hoofdlijnen te staan hoe wij willen dat onze gemeente er uit gaat zien op het gebied van wonen, leven en werken. In de omgevingsvisie komen dus veel onderwerpen samen. Waar en hoe willen we wonen? Waar willen we recreëren? Waar willen we ‘groen’? Waar en hoe willen we werken? Hoe gaan we om met de uitdagingen in het buitengebied? Dit soort vraagstukken doen een beroep op de ruimte die we in onze gemeente hebben. Daar moeten we goed over nadenken zodat alles goed op elkaar aansluit en we het meest uit onze ruimte halen.

Het vraagt veel om tot een omgevingsvisie te komen. Sommige ideeën kunnen we concreter uitwerken. In andere gevallen moeten we de ontbrekende informatie nog ophalen. De gemeente vraagt haar inwoners hier een actieve rol in te vervullen. Meedenken of meewerken wordt daarom gewaardeerd!

 

Online bijeenkomst 8 december om 19:30 uur

Tijdens een bijeenkomst op 8 december om 19.30 uur kunnen inwoners van Oost Gelre aangeven wat zij belangrijk vinden voor een aantrekkelijke leefomgeving in 2040. De gemeente heeft de vorm van de bijeenkomst aangepast aan de aangescherpte coronamaatregelen. Deze vindt online plaats via MS-Teams.

Alle inwoners, jong en oud, en ondernemers kunnen zich aanmelden voor deze avond via: https://bit.ly/Meedoen8december en zijn van harte welkom om aan deze bijeenkomst mee te doen. Na uw aanmelding ontvangt u de vergaderlink.

 

De gemeente komt graag in contact met geïnteresseerde inwoners. Houden één of meerdere van de opgaven in de omgevingsvisie 2040 de gemoederen bezig? Zie je een rol voor jezelf en voor je organisatie? Heb je concrete ideeën die bijdragen aan de opgaven? Of kun je op een andere manier iets betekenen? Dan komt de gemeente Oost Gelre graag met je in contact via 0544-39 35 35. Naar verwachting organiseren we in februari 2022 bijeenkomsten voor onze inwoners over de invulling van de leefomgeving. Zodra de coronamaatregelen weer ruimte bieden, zal de gemeente de bijeenkomsten fysiek houden.

Via www.oostgelre.nl/omgevingsvisie blijven de inwoners op de hoogte en lezen zij meer over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door bijvoorbeeld de vragenlijst online in te vullen. Hoe meer inwoners deze invullen, hoe beter. De gemeente krijgt dan een goed beeld van wat haar inwoners belangrijk vinden voor een aantrekkelijke leefomgeving, nu en in de toekomst. De enquête invullen kan via https://bit.ly/EnquêteOmgevingsvisie. Het duurt ongeveer 5 tot 10 minuten om alle vragen te beantwoorden.