Tot 15 november 09.00 uur kunnen Gelderse inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij het actualiseren van het Gelderse Klimaatplan. De vragen zijn onderdeel van de brede vraag over hoe inwoners betrokken willen worden bij het opstellen van provinciaal beleid in Gelderland. Kieskompas voert de onderzoeken in opdracht van de provincie uit. De totale vragenlijst is te vinden via www.gelderland.nl/hoegaathet.

Veranderen kan en moetDe klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Daarom dat we internationaal afspraken maken zodat we de opwarming van de aarde beperken tot het aanvaardbare. Dat is niet gemakkelijk, gaat tientallen jaren duren én raakt onze gehele manier van leven. We gaan anders wonen, reizen, eten, recreëren. De vertaling van de nationale klimaatdoelen naar regionale schaal heeft de provincie gedaan in het Gelders Klimaatplan. Dit is opgesteld in samenspraak met diverse organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.

 Gelders KlimaatplanIn het Gelders Klimaatplan staan de maatregelen die we als provincie Gelderland willen nemen en welke maatregelen er nodig zijn in Gelderland. Voor dat laatste moeten ook bedrijven, organisaties én inwoners in beweging komen als ze dit al niet zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over elektrisch rijden, overschakeling van de industrie op hernieuwbare energie, natuurinclusief voedsel verbouwen en bouwen van woningen met hout. (link naar Gelderland klimaatneutraal?)

Gelders klimaatplan van ons allemaalHet Gelders Klimaatplan wordt steeds aangepast aan de meest recente cijfers, innovatie en omstandigheden. Bij dit proces van aanpassingen wil de provincie meer  inwoners op individueel niveau betrekken zodat het een klimaatplan wordt van alle Gelderlanders. Hoe dat moet gebeuren? Dat zijn de vragen die nu in de enquête van Kieskompas zijn opgenomen.

Gelders PanelKieskompas voert de onderzoeken uit onder een representatieve groep Gelderlanders, door het Gelderland Panel in te zetten. Meedoen kan via het panel of via sociale mediakanalen van de provincie. Eerdere onderzoeken én meer informatie is te vinden op: Denk met ons mee (gelderland.nl).