Alleen al uit de Achterhoek emigreerden in vijftig jaar tijd zes – tot zevenduizend personen, waarvan uit Winterswijk bijna 2700 mensen. Bijna een derde van de plattelandsbevolking vertrok als
landverhuizer naar den vreemde . Waar zien we dat tegenwoordig? Hoe actueel is dit onderwerp? Waarom vertrokken ze en waar gingen ze naar toe? Vele vragen die een werkgroep emigratie bestaande uit het Euregionaal Historisch DocumentatieCentrum, Stichting Historische Kring Kotten, de Heimatvereine Oeding en Mussum (bij Bocholt) er toe bracht om het vergeten onderwerp nader op de kaart te zetten.

De geschiedenis leefde op , op het moment dat een ver familielid uit de ‘States’ voor een bezoek naar de Achterhoek kwam. Groter en met meer aandacht waren de uitwisselingen tussen Kotten en Clymer, NY. in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Hier en daar werd er een boek en een artikel aan gewijd. De werkgroep vindt dat het onderwerp actueel is en wil door middel van een tentoonstelling het grote publiek en het onderwijs onder de aandacht brengen.

De tentoonstelling is belevingsgericht opgebouwd. Men kan de tentoonstelling op twee manieren beleven. Als vertrekkend emigrant en als Achterblijver van emigranten. Voor beide invalshoeken
wordt veel informatie verschaft. Hoe was het leven hier en wat kwam er allemaal aan de orde als men had besloten om te emigreren.

In een database kan de bezoeker ook zien of er destijds mensen met hun familienaam zijn vertrokken.

Met een beamershow kun je oude foto’s zien van wat de emigranten mogelijk het laatste zagen bij vertrek. Vervolgens de reis naar de havens, inschepen, de bootreis zelf, aankomst in de VS met
geduchte ondervraging en vervolgens het traject naar de plek van vestiging. Parallellen met latere migraties komen kort aan de orde. Gezien het actuele belang van het onderwerp ondersteunen de gemeentes Aalten, Bocholt en Winterswijk financieel dit initiatief, terwijl de Euregio en het Prins Bernhard Cultuurfonds hun toezegging gegeven.

Wanneer is de tentoonstelling te zien? Zaterdag 20 november van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 21 november van 11 tot 17.00 uur in het gebouw Wilhelmina te Winterswijk Kotten. Vrije gift.

Overige data:
– Bocholt Mussum 29 en 30 januari 2022 (Marienplatz 1, Bocholt)
– Aalten 1 februari tot en met 13 februari 2022 bij EHDC (Prinsenstraat 27, 7121AE Aalten)
– Oeding op 5 en 6 maart 2022 bij XXL (Jacobistrasse 7, 46354 Südlohn-Oeding)
– Winterswijk maand april 2022 bij de Wereld van Wenters (Meddosestraat 40, 7101CW)