Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Winterswijk maandagavond 8 november bij Blend61 is huidig fractievoorzitter Wim Wassink door de leden gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

“Als team CDA Winterswijk willen wij er zijn voor alle Winterswijkers en speciaal voor diegenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben”, aldus Wim Wassink.

Ook is het verkiezingsprogramma “Met elkaar, voor elkaar!” vastgesteld dat na gesprekken met een groot aantal verenigingen en organisaties tot stand is gekomen. De tien speerpunten waarmee het CDA Winterswijk de verkiezingen in gaat zijn: 1) een betrouwbare en dienstbare overheid, 2) goede voorzieningen zoals zwembad Jaspers, de sportaccomodaties en Boogiewoogie. Daarom schrappen bezuinigingen en crisisbijdrage. 3) Meer zorgverleners aantrekken en binden aan Winterswijk en mantelzorgers ondersteunen. 4) Snel betaalbare woningen voor starters en senioren met zowel huur- als koopwoningen. 5) Een haalbare en betaalbare overgang naar duurzame energie voor iedereen door isoleren en zonnepanelen op daken. Bij zonneparken worden de inkomsten van een vergunning in een fonds gestort tegen energiearmoede. 6) De Post moet blijven! Laagdrempelige hulp onder één dak. 7) Beter onderhoud aan wegen en openbaar groen. 8) Geen extra beperkende lokale regels voor de agrarische sector. 9) Goede afstemming van plannen voor woningbouw, industrie, landbouw, natuur en recreatie: langetermijnvisie in plaats van adhocbeleid. 10) Voldoende ruimte voor Winterswijkse bedrijven, waarbij hergebruik van bestaande kavels de voorkeur heeft.

Over 2 weken, tijdens de volgende ALV op maandag 22 november, zal de volledige kandidatenlijst door de leden bekrachtigd worden.