Het raadsvoorstel om de locatie Misterweg aan te wijzen als ontwikkellocatie voor een nieuw bedrijventerrein leidde tot een lange discussie in de raad. VVD en CDA dienden een motie in waarin het college werd opgedragen om met de huidige grondeigenaar proactief te zoeken naar een oplossing. Deze motie werd na toezeggingen van wethouder Inge klein Gunnewiek weer ingetrokken. D66, CDA en VW dienden een amendement (wijzigingsvoorstel), waarin het college opdracht kreeg om eerst een integraal aanpak aan de raad voor te leggen, zodat de raad kaders voor de nieuwe locatie kan meegeven. Dit amendement werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. Vervolgens werd het raadsvoorstel over de keuze voor de locatie Misterweg met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.