De gemeenteraad heeft op 7 november 2019 een motie aangenomen voor de invoering van een ja-ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Via die sticker op de brievenbus geeft de bewoner aan dat ze wel ongeadresseerd drukwerk en/of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Om dit juridisch te borgen is een wijziging van de afvalstoffenverordening noodzakelijk. Het CDA diende een motie in om alle huishoudens in Winterswijk per brief op de hoogte te stellen van de invoering van de ja-ja sticker. Wethouder Bert Frings ontraadde deze motie, omdat aan zo’n mailing hoge kosten zijn verbonden. Hij zegde toe te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de inwoners te informeren. Na deze toezegging trok het CDA de motie in.