Woningbouw op achtergebleven locatie voetbalclub

Verplaatsen van de voetbalvelden van de Sportvereniging Bredevoort naar de Slingeplas. Herstel van de oude gracht en woningbouw op de locatie van de velden. Hendrik-Jan Mensink van de Twee Bruggen wil deze ideeën op 14 juli bespreken met de bewoners van Bredevoort in het Grachthuys.

Mensink heeft zijn plannen al gepresenteerd aan een “gezelschap van belangenverenigingen rond de Slingeplas”. Die “waren unaniem van oordeel dat dit idee verdere uitwerking verdient”. Dit is te lezen in een persbericht dat Mensink rond stuurde. Belangrijk is nu om in contact te treden met de gemeente om te bespreken of die het plan wenselijk vindt en samen met de Twee Bruggen de haalbaarheid wil onderzoeken.

Mensink heeft toen hij pachter werd van de recreatieplas al aangekondigd, dat hij met plannen zou komen om de Slingeplas financieel aantrekkelijker te maken. Hij beloofde daarbij dat hij al zijn plannen met omwonenden en betrokkenen zou bespreken. Door het toevoegen van de voetbalvelden aan de Slingeplas kan daar een nieuwe accommodatie komen, die door voetbal- en andere sportverenigingen gebruikt kan worden. Tegelijkertijd is daar ruimte voor de benodigde horeca- en toiletvoorziening voor de recreanten.

“Het verhuizen van de voetbalvelden naar het terrein van De Slingeplas geeft een unieke kans om een grote stap te maken in het herstellen van de bijzondere cultuurhistorie van Bredevoort”, zegt Hendrik-Jan Mensink. “Het plan voor het in ere herstellen van de oude gracht is helaas niet tot uitvoering gekomen. Dit is het moment en de kans om dit plan weer nieuw leven in te blazen.”.