Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk wil de marktgelden ook voor het 3e en 4e kwartaal van 2021 kwijtschelden. In september neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit.

Marktkooplieden hebben het zwaar gehad en zullen de komende maanden hard nodig hebben om aan te sterken, zegt het college. Daarom wil het hen graag nog een stukje verder deze crisis uithelpen.
Begin dit jaar heeft de gemeenteraad al vastgesteld dat ondernemers over het hele jaar 2021 geen reclame- en precariobelasting hoeven te betalen. Ook de marktgelden over de eerste twee kwartalen werden toen kwijtgescholden. Door nu over heel 2021 geen marktgelden te innen, wordt deze belastingmaatregel gelijk getrokken met de eerder genomen raadsbesluiten.