Het college van burgemeester en wethouders meent dat met een keuze voor het Tuunterveld waarschijnlijk de best mogelijke locatie was gevonden voor een nieuw bedrijventerrein. De keuze voor bedrijventerreinen is overigens voorlopig uitgesteld. Het college heeft geantwoord op een reeks vragen van CDA-fractievoorzitter Wassink over de gang van zaken rond het aanwijzen van nieuwe bedrijfslocaties. De keuze voor een terrein langs één van de hoofdinvalswegen is vanuit ruimtelijke afwegingen logisch. Het dagelijks bestuur van de gemeente acht een goede inpassing met groen goed mogelijk. In de antwoorden aan het CDA schrijft het college over de noodzaak van het onderzoek naar nieuwe bedrijventerreinen wijst het op twee redenen: een uitspraak van de gemeenteraad in oktober 2018 en een recent gehouden onderzoek onder ondernemers. Het Tuunterveld is het gebied aan de noordwestkant van Winterswijk, begrensd door de spoorlijn en de Corleseweg.