Gemeenteraadslid Tom van Beek van Voor Winterswijk heeft een reeks vragen gesteld over een nieuw aan te leggen waterelement in het Vrijheidspark, waarbij hij de nadruk legt op met name de veiligheid van kinderen. In antwoord op die vragen stelt het college dat bij elke gebruik van water in de buitenruimte de volksgezondheid voorop staat. Zo zal het water met filtering slechts enkele dagen worden (her)gebruikt. Bovendien zal het water bij aanhoudend warm weer worden geloosd op het riool om legionella te voorkomen. Uit de antwoorden op de vragen van Voor Winterswijk blijkt dat het college een waterspeelplek als verkoelend en sierend element in het Vrijheidspark hoger waardeert dan het mogelijk onnodig gebruik van water. B & W geven bovendien aan dat in tijden van droogte en waterschaarste het waterelement uit kan worden gezet. De kosten van aanleg en vijf jaar onderhoud bedragen inclusief BTW zo’n 170.000 euro.