Het Winterswijkse Volksfeest gaat dit jaar definitief niet door wegens het coronavirus. Ook alternatieve evenementen in de openbare ruimte worden niet toegestaan. De anderhalve meter afstandsnorm en het voorschrift dat in veel gevallen gebruik moet worden gemaakt van zitplaatsen maken het vrijwel onmogelijk om met elkaar feest te vieren zoals we dat gewend zijn. Daarom heeft de burgemeester besloten om in het volksfeestweekend ook geen andere evenementen in de openbare ruimte toe te staan.