Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is volop aan het beeldbellen met patiënten. Afspraken vinden steeds vaker via een videoverbinding plaats, zodat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. De mogelijkheid tot beeldbellen is versneld ingevoerd wegens het coronavirus. Veel poliklinische afspraken in het ziekenhuis konden niet doorgaan. Een afspraak via beeldbellen is een succesvol alternatief gebleken.

Beeldbellen wordt alleen gedaan bij herhaalafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bij een eerste afspraak in het ziekenhuis is bijna altijd aanvullend onderzoek nodig. Daarom zijn deze afspraken meestal niet geschikt om via een beeldscherm te laten plaatsvinden. Naar verwachting kan ongeveer 30% van de herhaalafspraken worden vervangen door een beeldafspraak. Een beeldafspraak wordt, net als een gewone afspraak, vergoed vanuit de zorgverzekering.