Twee onderzoekbureaus gaan in opdracht van de gemeente Winterswijk een analyse maken van de huidige toestand van de kleipunt en de plannen voor het minder diep maken van die kleiput toetsen aan natuurdoelstellingen. De kleiput is een diepe plas waar voor de steenfabriek De Vlijt klei is gewonnen. De put ligt achter de steenfabriek en recreatiemarkt Obelink en grenst aan de zuidkant aan de Driemarkweg.
Winterswijk wilde de put minder diep maken om daarmee de natuurwaarde van de plas te verbeteren. Glooiende oevers en minder diepte zou een grotere variëteit aan planten moeten opleveren. Tegen die plannen kwam bezwaar van omwonenden en van sportvissers. Die bezwaren groeiden toen de grond waarmee de put ondieper werd gemaakt mogelijk licht vervuild was en sporen zou vertonen van de Japanse duizendknoop, een woekerplant.
In eerste instantie gaan de twee externe bureaus onderzoeken wat de beoogde natuurdoelstellingen zijn en of de bestaande bodem- en waterkwaliteit zich lenen voor het behalen van natuurwinst.