De gemeente Winterswijk schat dat het langer blijven thuiswerken van ambtenaren ongeveer 100.000 euro gaat kosten. Het thuiswerken wordt verlengd tot in ieder geval 1 september. Nu de thuiswerksituatie langer duurt, voelt Winterswijk zich als goed werkgever verplicht tegemoet te komen in eventueel aan dat thuiswerk verbonden kosten. Dan wordt er gedacht aan ICT-aanpassingen en -ondersteuning en eventueel arbo-gerelateerde eisen aan de werkplek, zoals bureaustoelen. Het wordt geen algemene vergoeding aan alle ambtenaren, maar maatwerk per ambtenaar, die zijn werkelijk gemaakte kosten kan declareren. De gemeente dringt er dan bij de ambtenaren op aan om hun aankopen zo veel mogelijk in Winterswijk te doen.