Leerlingen van het Gerrit Komrij College (GKC) gaan samen met de gemeente Winterswijk het project ‘Leren in De Pas’ uitvoeren. De leerlingen gaan onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming. Woonwijk De Pas is voor de gemeente een proefgebied op het gebied van wijkverbetering. Samen met woningcorporatie De Woonplaats, bewoners en andere partijen wordt bekeken hoe de wijk verbeterd kan worden.

Begin maart is er op het GKC een kick-off geweest waarbij  leerlingen van havo 3 en vwo 3 informatie hebben gekregen over de wijk De Pas. Twintig leerlingen hebben zich hierna vrijwillig aangemeld voor dit project. Vanaf deze week gaan ze in zes groepjes aan de slag met de onderzoeksvragen en voor de zomervakantie moet het plan van aanpak klaar zijn. Na de zomervakantie begint dan het echte veldwerk in de wijk.