In Aalten is ruimte voor circa 10 betaalbare tijdelijke huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders ziet mogelijkheden in de kleine kernen Lintelo, IJzerlo, De Haart, De Heurne en Barlo. Als de raad instemt met het voorstel zouden de eerste huurwoningen begin 2021 beschikbaar kunnen zijn.
 
De huurprijs zal rond de € 500,- per maand liggen.  Om de doorstroom naar huur- of koopwoningen te bevorderen, en daarmee ruimte te maken voor nieuwe starters, geldt voor starters onder de 28 jaar een maximum huurtermijn van 5 tot 7 jaar. Is een jongere boven de 28 jaar, dan geldt een maximum huurtermijn van 2 jaar.
De tijdelijke huurwoningen kunnen worden geëxploiteerd en beheerd door de Achterhoekse Wooncoöperatie U.A. Deze Wooncoöperatie is een initiatief van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.