Er zijn 16 plannen ingediend voor 81 woningen in Lichtenvoorde en Groenlo. Het merendeel van die plannen is positief beoordeeld. De initiatieven komen voort uit de oproep van het college van B&W om met plannen te komen die passen in de ‘Menukaart Wonen’ voor de beide grote kernen van Oost Gelre. Het college heeft 12 plannen positief beoordeeld.
Met twee initiatiefnemers volgen nog gesprekken en twee plannen zijn afgewezen, omdat ze niet aan de criteria van de Menukaar Wonen tegemoet komen. In de beeldspraak van een menukaart doorlopen de initiatiefnemers een aantal ‘gangen’. De eerste gang is een verkennend gesprek met de initiatiefnemer. In de tweede en derde gang gaat het over de locatie en de kwaliteit. In de vierde gang zijn alle kwaliteiten beoordeeld en gewogen.
Voor het college is wonen in Oost Gelre een belangrijk speerpunt. Naast de Menukaart Wonen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, hebben ook de zes kleine kernen een eigen Woonvisie kleine kernen. Het doel is om in elke kern 15 woningen te realiseren.
Oost Gelre wil tussen nu en 2025 ruim 500 nieuwe woningen bouwen.