Het college van B & W van Winterswijk noemt de kadernota 2021 – 2024 zelf een “winstwaarschuwing”. De kadernota biedt het financiële perspectief van de gemeente in de komende jaren. Door het een winstwaarschuwing te noemen geeft het college aan dat er nagenoeg geen ruimte is voor nieuw beleid. Uit de nota blijft overigens dat ook al vastgesteld beleid niet zonder meer uitgevoerd kan worden.
Tekortbegroting
Ondanks een beroep op de reserves van 5,5 miljoen euro zal Winterswijk naar verwachting dit jaar nog een kleine 3 miljoen te kort komen. Ook in de komende jaren worden tekorten voorzien. Uit de nota en de bijlage blijkt dat de kosten van het crisis- en herstelplan (2,5 miljoen aan steun voor bedrijven en instellingen die door de coronamaatregelen worden getroffen) en de verwachte hogere kosten in het sociaal domein belangrijke veroorzakers zijn van deze situatie.
Gehandhaafde ambities, vertraging grote projecten
De ambitie om 500 woningen extra te bouwen blijft overeind, net zoals de duurzaamheidsplannen en de armoedebestrijding. Ook de realisatie van Park Achterhoek bij het ziekenhuis blijft onverkort in de plannen staan. Grensoverschrijdende samenwerking en de bouw van een dienstencentrum in Gaxel, op de grens, worden door de crisis uitgesteld, mogelijk geschrapt of veranderd. De realisatie van grote projecten zoals het Cultuurkwartier (Boogie Woogie op een andere plek, samen met de bibliotheek) en het bezoekerscentrum bij de Steengroeve wordt vertraagd.
Inkomstenverhoging
Het college legt de raad twee mogelijkheden voor om inkomsten te verhogen. Dat is meer ruimte bieden aan bedrijven en aan woningbouw, waardoor grondverkoop voor inkomsten zorgt, en een verhoging van de lokale lasten. Daar hoort de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bijvoorbeeld bij.