De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten Santiz, waar zowel Streekziekenhuis Koningin Beatrix als het Slingeland Ziekenhuis onder vallen, onder verscherpt toezicht te stellen. Het gaat om een periode van zes maanden.
De inspectie houdt toezicht op het leveren van goede zorg en een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is goed bestuur. Binnen een half jaar zijn twee voorzitters van de Raad van Bestuur teruggetreden. Het vertrouwen tussen interne gremia is ernstig beschadigd. Hierbij spelen de voorgenomen fusie en de toekomstscenario’s voor beide ziekenhuizen een belangrijke rol. Deze situatie is voor de inspectie aanleiding voor het verscherpte toezicht. Nadrukkelijk wordt gemeld dat de kwaliteit van zorg niet in het geding is.