Het project Wijkaanpak de Pas van gemeente Winterswijk en woningcorporatie De Woonplaats doet mee aan de Erfgoed Deal. Hiermee ontvangt het project € 475.000,- om in te zetten voor het behouden en versterken van cultureel erfgoed in wijk de Pas in Winterswijk.

Wijkaanpak de Pas houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken van wijk de Pas. Dat gaat niet alleen over de stenen, maar ook over het groen in de wijk en het op een fijne manier samenleven in de buurt. De gemeente Winterswijk en woningcorporatie De Woonplaats nemen hierin het voortouw. Met bewoners werken ze samen aan aanpassingen, verbeteringen en oplossingen in de wijk. Voor de gemeente Winterswijk en De Woonplaats zijn thema’s als duurzaamheid, klimaat, woonomgeving en sociale voorzieningen van belang.