Arjan Bentsink is vrijdag 6 maart benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, wegens zijn jarenlange inzet voor muziekvereniging Excelsior in Winterswijk. Vanaf 2005 was hij lid van de organisatiecommissie, in 2009 werd hij voorzitter. Arjan Bentsink (48) stopte daar dit jaar mee. Hij is verder bestuurslid van de Stichting Muziek Winterswijk en  hij was van 2007 tot 2012 secretaris van de Raad van Toezicht op het openbaar basisonderwijs in Winterswijk. Ook speelde hij een rol bij de organisatie van het zandsculpturenfestival in 2011 en 2012. Burgemeester Bengevoord reikte de onderscheiding uit tijdens een repetitie van Excelsior in de multifunctionele accommodatie Pelkpark.