De Tweede Kamerleden Hijink van de SP en van den berg van het CDA willen van minister Bruins van medische zorg weten of de voorgenomen sluiting van afdelingen in het SKB ten voordele van het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem strijdig zijn met de voorwaarden van de fusie tussen beide ziekenhuizen. Deze voorwaarden zijn destijds door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gesteld.

De kamerleden, zo blijkt uit hun vragen, zijn van mening dat het ongewenst is dat belangwekkende informatie over voorgenomen nieuwbouw, de toekomst van de zorg in de regio en het sluiten van afdelingen door het bestuur van Santiz als bedrijfsgevoelige informatie is bestempeld en om die reden niet gedeeld wordt. Santiz is de koepelorganisatie van de ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem. CDA en SP willen bovendien van de minister weten wat hij er van vindt dat het SKB sinds de fusie geen eigen ondernemingsraad en cliëntenraad meer heeft. Woensdag 4 maart is er in De Storm een tweede grote informatieavond over de toekomst van het SKB.