De boa’s, de bijzondere opsporingsambtenaren, de handhavers in het blauw, krijgen bodycam’s, bij sommige stortplekken voor restafval komen camera’s. Dat blijkt uit de prioriteiten als het gaat om het handhavingsbeleid van Winterswijk. Dat is het beleid dat er door toezicht en controle voor wordt gezorgd dat regels ook daadwerkelijk worden nageleefd. En in het geval dat het niet gebeurt, er een boete volgt. Winterswijk gaat ook strenger toezien op het illegaal in gebruik nemen van stukjes gemeentegrond, bij voorbeeld openbare groenstroken langs tuinen.