Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de onbewaakte overweg in de Greversweg toch volledig af te sluiten. Passanten moeten dan een omweg maken van ongeveer 600 meter. Spoorbeheerder Prorail wil eigenlijk af van alle onbewaakte overwegen. Dat betekent in de meeste gevallen sluiten en in een aantal gevallen er bewaakte overwegen van maken. In de spoorlijn van Winterswijk naar Aalten gaat het om vijf van dergelijke overwegen. Met Prorail is overeenstemming bereikt over sluiting van drie en beveiliging van twee overwegen.
De Greversweg behoorde tot die drie te sluiten spoorovergangen, tot aanvankelijk ongenoegen en protest van een aantal buurtbewoners en belanghebbenden. Er kwamen voorstellen voor een brug of een tunnel, of desnoods een beperkte openstelling voor langzaam verkeer. Die voorstellen hebben het allemaal niet gehaald, wel besloot de gemeenteraad in oktober 2019 nog eens alle argumenten op een rij te zetten en dan een keuze te maken. Daartoe heeft het ingenieursbureau Movares een onderzoek gedaan en op basis van dat onderzoek stelt het college nu toch sluiting voor. De gemeenteraad moet  – om geen provinciale subsidie voor de beveiliging van de overwegen die open blijven te missen – uiterlijk in maart instemmen met de voorkeur van het college.