Een week geleden werd bekend dat Wim Aalderink om gezondheidsreden moest stoppen als wethouder. Op maandag 17 februari maakte Winterswijks Belang (WB) bekend dat Henk-Jan Tannemaat de opvolger van Aalderink wordt. Hij was betrokken bij de oprichting van Winterswijks Belang en zit sinds 2006 in de gemeenteraad. Vanaf eind 2012 was hij fractievoorzitter. De fractie van WB schuift unaniem Tannemaat naar voren als kandidaat. “Volgens de fractie is Henk Jan een zeer ervaren politicus, heeft hij aan de wieg gestaan van het coalitieakkoord en is hij goed ingevoerd in de talrijke dossiers die spelen in Winterswijk”, schrijf WB in een persbericht. Tim Jonker volgt Tannemaat op als fractievoorzitter.

Vanaf 2006 was het bij Winterswijks Belang gebruikelijk dat kandidaat-wethouders solliciteerden, waarna een commissie bestaande uit bestuurs- en fractieleden de meest geschikte kandidaat of kandidaten uitkoos. Na het aftreden van Aalderink kondigde Tannemaat al aan, dat ze dit keer van die procedure zouden afwijken. “We willen dit keer geen tijd verliezen. Fractie en bestuur hebben besloten om kort tijd te nemen voor het zoeken naar een nieuwe wethouder, zodat we de burgemeester en de dames in B en W snel kunnen ondersteunen.” Tannemaat ging er vanuit dat de portefeuille van de nieuwe wethouder in grote lijnen die van Aalderink zou zijn. De procedures rondom de integriteit zijn en inmiddels afgerond en daaruit zijn geen bezwaren naar voren gekomen tegen de benoeming van Tannemaat. Winterswijks Belang zal voorstellen Tannemaat in de raadsvergadering van aanstaande donderdag 20 februari te benoemen.